Geert Koster

  • Naam – G.M. (Geert) Koster
  • Woonplaats – Ruurlo
  • Telefoon – 06-24645258
  • E-mail – zhvkk@kosternet.nl
  • Functie – Adviseur / Ondersteuning website

Ik ben geboren in 1978 en de eerste 12 jaar  opgegroeid in Elst (provincie Utrecht). Hierna ben ik met mijn ouders mee verhuisd naar Zwammerdam waar ik sindsdien woon. Ik geniet van de rust op het platteland en woon graag in een dorp vanwege de wijze waarop dorpsbewoners met elkaar omgaan. Binnen Zwammerdam leeft sterk het gevoel dat je zelf mede-verantwoordelijk bent voor de leefbaarheid binnen het dorp. Voor mijn bestuursfunctie bij de ZHVKK was ik dan ook bestuurslid van de lokale belangenvereniging. Tijdens mijn tijd als actief lid van het bestuur van de ZHVKK heb ik verschillende rollen gehad, van penningmeester tot voorzitter. Tijdens mijn voorzitterschap was ik ook afgevaardigde van onze provinciale vereniging bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) binnen het Algemeen Bestuur.

Ik heb met buitengewoon veel plezier de maximale termijn in het bestuur gezeten. Inmiddels woon ik in ‘de Achterhoek’  in Gelderland wat het lastig maakt om actief deel te nemen aan het bestuur. Als Adviseur ondersteun ik de vereniging, onder andere met een stuk beheer van de website.