Gert Jan Jansen

Gert Jan Jansen

Gert Jan Jansen (*1946 Twello) schoolde zich als Wagenings landbouweconoom om tot bestuurskundige. Hij heeft altijd gewerkt als secretaris of bestuurlijk adviseur voor samenwerkingsverbanden van gemeenten, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH), de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en het SamenwerkingsVerband Autonome Gemeenten (SVAG). Eén dag per week werkt hij nu nog bij SWA, het SW-bedrijf van de Rijnstreekgemeenten. De meeste vrije tijd besteedt hij aan de historie van de stad Gouda, waar hij woont.