Informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.

Zo vindt u hier informatie over ons Bestuur, Onze Visie en doelen en waar we ons als vereniging mee bezig houden.

In de Folder ZHVKK staat meer algemene informatie over onze vereniging beschreven.