Lidmaatschap

Voor het goed functioneren is het belangrijk dat de ZHVKK wordt gesteund door zoveel mogelijk leden. Leden noemen we dorpsorganisaties en die kunnen verschillend zijn. Een dorpsorganisatie wil er zijn voor alle bewoners van hun dorp en een wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp. Deze organisaties dragen soms de naam van belangenvereniging, dorpsraad, leefbaarheidsgroep, werkgroep sociale vernieuwing, klankbordgroep, of andere namen. De leden krijgen automatisch nieuwsbrieven en andere overige publicaties toegestuurd.

Dorpsorganisaties die geïnteresseerd zijn in het werk van de ZHVKK en daarvan op de hoogte willen blijven, kunnen lid worden voor € 25,- per jaar. Gemeenten betalen € 25 per dorpskern.  Het is ook mogelijk onze vereniging te sponsoren. In overleg met u zullen we dan de meest geschikte sponsorvorm kiezen.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor verenigingen 

Klik hier voor het inschrijfformulier voor gemeenten.

Mocht u hier meer van willen weten, neem dan vooral contact met ons op.