Aankondiging Conferentie Kernendemocratie 11-10-2022 om 18.00 uur Provinciehuis Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdagavond 11 oktober van 18.00u – 21.30u organiseert de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland (PZH) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) een conferentie over kernendemocratie in het Provinciehuis van Zuid-Holland. We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Via onderstaande link kunt u aangeven of u aanwezig bent.

De ZHVKK, VZHG en provincie hebben de afgelopen jaren constructief samengewerkt en zien dat zowel de regionale als de lokale schaal in belang toeneemt. Een uiting van het toenemende belang van “de regio” is bijvoorbeeld de stijging van het aantal gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Op lokale schaal ontstaan verschillende vormen en initiatieven die helpen om invulling te geven aan kernendemocratie en de afstand tussen gemeenschap en gemeente te verkleinen. De lokale gemeenschap is daarbij vaak aan zet, maar heeft tegelijkertijd veel last gehad van de beperkingen tijdens de coronacrisis. Het leren van elkaars voorbeelden is essentieel en willen we graag faciliteren. Zeker nu na de gemeenteraadsverkiezingen diverse colleges met mooie ambities op dit thema aan de slag zijn gegaan.
Aanmelden
De bijeenkomst op 11 oktober richt zich op de vraag hoe u als bestuurder (met bijvoorbeeld de portefeuille participatie, kernenbeleid, wijkgericht werken, bewonersinitiatieven) of juist als bewonersinitiatief in kernen, wijken en buurten van een gemeente aan de slag kunt gaan. We zullen daarbij vooral met elkaar uitwisselen wat goede voorbeelden zijn en welke ambities voor de komende collegeperiode in de verschillende gemeenten en gemeenschappen leven.

Gedurende de avond vindt er een panelgesprek plaats tussen bestuurlijke afvaardigingen van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten en van de provincie. Bovendien zullen de drie Dorpskrachtprijzen worden uitgereikt, waarbij de kanshebbers hun initiatieven vol passie met u zullen delen. Met dit programma bieden we een mix van politiek-bestuurlijke perspectieven en de dagelijkse praktijk van kernendemocratie in gemeenten. Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn om met elkaar en op interactieve wijze het gesprek te voeren, want ook wij zijn erg benieuwd naar de voorbeelden uit uw gemeente of gemeenschap.

Heeft u vragen, opmerkingen of een afmelding? Stuur dan een mail naar b.pouw@pzh.nl.

We kijken ernaar uit u op dinsdagavond 11 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten, Ries Jansen
Voorzitter Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen             

Jolanda de Witte
Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Frederik Zevenbergen
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Event website
Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.