Werkzaamheden

Dienstverlening

We hebben kennis van provinciale en landelijke ontwikkelingen. Met onze expertise kunnen we voorkomen dat  u als lokale vereniging zelf steeds opnieuw het wiel moet uitvinden.

  • We zijn een klankbord waar u terecht kunt voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
  • Bij het opzetten van projecten, bieden we u praktische hulp. Dit  varieert van het zoeken naar subsidiegelden tot het opstellen van  plannen.
  • We bieden u ondersteuning op het gebied van zaken als bestuursvaardigheden,  lobbyen en het omgaan met lokaal bestuur.
  • Als u een beginnende dorpsorganisatie bent, dan kunt u bij ons  terecht voor steun in de opstartfase.

Belangenbehartiging

  • We signaleren problemen in de kleine kernen en kaarten deze aan bij de juiste instantie.
  • De Provincie en andere belangrijke organen zien de ZHVKK als een gedegen gesprekspartner. De kleine kernen komen door onze inspanningen steeds hoger op de beleidsagenda te staan. Via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen worden onze belangen ook op nationaal niveau behartigd.
  • We dragen er zorg voor dat gedane beloftes daadwerkelijk worden nagekomen.

Projecten

  • Wij zien het ontwikkelen van dorpsplannen als een belangrijke steun in de rug voor dorpsorganisaties. In het proces om tot een breed gedragen dorpsplan te komen, activeren we bewoners om een bijdrage aan het dorpsplan en de uitvoering ervan te leveren. We kennen verschillende methodes voor het maken van een dorpsplan.
  • Het opzetten van onderzoek in samenwerking met onderwijsinstellingen.
  • Meewerken aan of opzetten van nieuwe projecten van dorpsorganisaties.