Toekenning ZHVKK Dorpskrachtprijzen 10 oktober in Ontmoetingen bij Booij te Streefkerk

Niet minder dan acht dorpsverenigingen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse uitreiking van de Dorpskrachtprijzen door de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK). In een goed gevulde zaal van het Ontmoetingscentrum bij Booij in Streefkerk werden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. De bijeenkomst werd voorafgegaan door een jaarvergadering, waarbij de voorzittershamer werd overgedragen door Ries Jansen aan Anthon Timm. Met een toespraak door burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden werd het startsein gegeven voor de beeldpresentaties door de verschillende dorpen. André Hoogendoorn van de kerngroep Nieuw Lekkerland was, als winnaar van de 1 e prijs bij een vorige editie, één van de sprekers. Zita Luna van het VSB cultuurfonds informeerde de dorpsverenigingen over de mogelijkheden van donaties aan maatschappelijke initiatieven. Vijf deelnemers kregen uit waardering voor het vele vrijwilligerswerk elk een certificaat met een Eervolle Vermelding en een bedrag van honderd euro. De activiteiten in Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en Sommelsdijk bleken voor een gehoor van zeventig bezoekers gericht op de natuur beleving in hun gemeenten. De gerealiseerde wandelroutes van Dirksland en Den Bommel maken deel uit van een nog groter netwerk in de provincie Zuid Holland. Drie verenigingen werden extra beloond met een geldprijs. Dorpsvereniging Coorndijk voor het behoud van een multifunctioneel gemeenschapshuis in Goudswaard en ontving tweehonderd vijftig euro. Dorpsraad Ooltgensplaat vijfhonderd, voor de restauratie van hun historische Raadhuis en de winnaar van duizend euro was de stichting Dorpshuis Lekkerkerk voor het behoud van de dorpshuisfunctie in gebouw Amicitia. De jury bestaande uit Gert Jan Jansen en Gerdien Tober prees alle dorpsinitiatieven voor hun positieve bijdragen aan de leefomgeving in hun dorpskernen. Met een taart van het provinciebestuur vergezeld door een videoboodschap door gedeputeerde Frederik Zevenbergen werd de door zeventig bezoekers bezochte bijeenkomst in feestelijke sfeer afgesloten.

Nadere informatie of beeldmateriaal bij:
Ries Jansen voorzitter van ZHVKK (06 21280940)
Angélique Pottuit secretaris (0628875927)

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Toekenning ZHVKK Dorpskrachtprijzen 10 oktober in Ontmoetingen bij Booij te Streefkerk

Uitnodiging deelname Dorpskrachtprijzen in Streefkerk

Op 10 oktober 2023 organiseren we weer een jaarbijeenkomst in samenwerking met de Dorpsvereniging Nieuw Lekkerland. De bijeenkomst zal plaatsvinden in een conferentieruimte in een omgebouwde kaasboerderij te Streefkerk in de Alblasserwaard.

Na onze technische jaarvergadering vanaf 17.00 uur en het daarop volgende buffet, wordt er een informatief avondprogramma samengesteld met als hoogtepunt vanaf 19.30 uur de presentatie van een aantal  projecten door dorpsorganisaties tijdens een informatieve conferentie. U kunt als dorpsorganisatie aan deze presentaties met bijgaand aanmeldformulier deelnemen.

Ook dit jaar worden er aan de deelnemende organisaties voor de Dorpskrachtprijzen geldprijzen uitgereikt. De bedragen voor deze zogeheten Dorpskrachtprijzen zijn € 1.000,-  500,- en 250. Bij meer dan drie deelnemers worden er Eervolle Vermeldingen uitgereikt.

In het avondprogramma zullen vertegenwoordigers van o.a. het VSB fonds spreken over de betekenis van hun fonds voor dorpsorganisaties in de lokale gemeenschap.

Inschrijven vóór 15 september 2023 bij de ZHVKK m.b.v. onderstaand formulier. Dit formulier kan vervolgens verstuurd worden naar onze secretaris, Angélique Potuit op zhvkk@hotmail.com. Voor verdere informatie zie onderstaand formulier.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging deelname Dorpskrachtprijzen in Streefkerk

Verslag van een geslaagde conferentie en uitreiking Dorskrachtprijzen 2022

Op dinsdagvond 11 oktober 2022 waren we in het gerenoveerde Provinciehuis  Zuid-Holland getuige van de presentatie van een zestal bewonersinitiatieven. Bewonderenswaardig gerealiseerde projecten van dorpenorganisaties die meedongen naar de Dorpskrachtprijzen 2022. Na twee jaar stilstand konden onze leden onder voorzitterschap van Ries Jansen eindelijk weer bij elkaar komen en vooraf hun jaarvergadering houden met een kleine 40 leden.

We zagen voorbeelden, hoe in de praktijk van alle dag de burgerparticipatie werkt in Zuid-Holland. Zes concrete voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen geheel verschillende dorpsorganisaties en hun gemeentebesturen. Voorbeelden hoe actieve en betrokken mensen in onze leefgemeenschappen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen bestuur en burgerij. De bestuurders in de zaal, van provincie en gemeenten, herkenden dat thema direct in de discussie op de conferentie, die na de jaarvergadering plaatsvond.

De ZHVKK is actief bezig om zoveel mogelijk dorpsinitiatieven te ondersteunen. Voorbeelden van activiteiten van onze leden, zoals we die avond weer enthousiast voorbij zagen komen op deze conferentie, met de toepasselijke naam Kernendemocratie. De provincie was vertegenwoordigd door gedeputeerde Frederik Zevenbergen. Wethouder Johan Quik uit Molenlanden nam deel aan het panel, dat met de ongeveer 75 toehoorders vlot in gesprek kwam onder de inspirerende leiding van moderator Brandon Pouw van de provincie.

Algemene conclusie was dat de dorpskracht alleen maar tot wasdom kan  komen met een stimulerende houding van de alle overheden. Molenlanden was het al lang bestaande voorbeeld van een gemeente, waar zonder allerlei beperkende regels en voorwaarden, initiatieven van bewoners de ruimte krijgt en wordt ondersteund, met een minimale bureaucratie en uiteraard financiën.

Na een zorgvuldig juryberaad onder voorzitterschap Gert Jan Jansen kreeg de dorpsorganisatie uit Achthuizen de 1e prijs van € 1.000,- gevolgd door Numansdorp met € 500,- en Ooltgensplaat met € 250,-. Tenslotte waren er ook nog Eervolle Vermeldingen vergezeld van een bedrag van elk € 100,- voor de dorpsorganisaties uit Dirksland, Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel, op deze goed bezochte jaarbijeenkomst in het gastvrije Provinciehuis. Het huis voor alle inwoners van de provincie, waarmee de gedeputeerde de bijeenkomst afsloot.

RJ 12-10-2022

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Verslag van een geslaagde conferentie en uitreiking Dorskrachtprijzen 2022

Jaarvergadering ZHVKK 11-10-2022 om 17.00 te Den Haag

Op 11 oktober 2022 organiseren we weer een jaarbijeenkomst in samenwerking met het provinciebestuur (PZH) en de Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten (VZHG). 

De bijeenkomst vindt plaats in het gerenoveerde Provinciehuis te Den Haag.

Na onze technische jaarvergadering vanaf 17.30 uur (inloop om 17.00 uur) en het daaropvolgende (door de provincie aangeboden) buffet, wordt er een informatief avondprogramma samengesteld met als hoogtepunten vanaf 19.15 uur de presentaties van een aantal projecten door dorpsorganisaties en een conferentie. 

U kunt naar verwachting onder het provinciehuis gratis parkeren en uiteraard gratis deelnemen.

Ook dit jaar worden er aan de deelnemende organisaties voor de Dorpskrachtprijzen geldprijzen uitgereikt. 

De bedragen voor deze zogeheten Dorpskrachtprijzen zijn € 1.000,- 500,- en 250. Bij meer dan drie deelnemers worden er Eervolle Vermeldingen uitgereikt.

In het avondprogramma zullen vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeentebesturen spreken over de betekenis van dorpsorganisaties voor de lokale gemeenschap. Zie het in samenwerking met de PZH en VZHG voorbereide programma voor het conferentiedeel. 

U kunt zich voor de conferentie en buffet aanmelden door HIER te klikken.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering ZHVKK 11-10-2022 om 17.00 te Den Haag

Aankondiging Conferentie Kernendemocratie 11-10-2022 om 18.00 uur Provinciehuis Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdagavond 11 oktober van 18.00u – 21.30u organiseert de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland (PZH) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) een conferentie over kernendemocratie in het Provinciehuis van Zuid-Holland. We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Via onderstaande link kunt u aangeven of u aanwezig bent.

De ZHVKK, VZHG en provincie hebben de afgelopen jaren constructief samengewerkt en zien dat zowel de regionale als de lokale schaal in belang toeneemt. Een uiting van het toenemende belang van “de regio” is bijvoorbeeld de stijging van het aantal gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Op lokale schaal ontstaan verschillende vormen en initiatieven die helpen om invulling te geven aan kernendemocratie en de afstand tussen gemeenschap en gemeente te verkleinen. De lokale gemeenschap is daarbij vaak aan zet, maar heeft tegelijkertijd veel last gehad van de beperkingen tijdens de coronacrisis. Het leren van elkaars voorbeelden is essentieel en willen we graag faciliteren. Zeker nu na de gemeenteraadsverkiezingen diverse colleges met mooie ambities op dit thema aan de slag zijn gegaan.
Aanmelden
De bijeenkomst op 11 oktober richt zich op de vraag hoe u als bestuurder (met bijvoorbeeld de portefeuille participatie, kernenbeleid, wijkgericht werken, bewonersinitiatieven) of juist als bewonersinitiatief in kernen, wijken en buurten van een gemeente aan de slag kunt gaan. We zullen daarbij vooral met elkaar uitwisselen wat goede voorbeelden zijn en welke ambities voor de komende collegeperiode in de verschillende gemeenten en gemeenschappen leven.

Gedurende de avond vindt er een panelgesprek plaats tussen bestuurlijke afvaardigingen van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten en van de provincie. Bovendien zullen de drie Dorpskrachtprijzen worden uitgereikt, waarbij de kanshebbers hun initiatieven vol passie met u zullen delen. Met dit programma bieden we een mix van politiek-bestuurlijke perspectieven en de dagelijkse praktijk van kernendemocratie in gemeenten. Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn om met elkaar en op interactieve wijze het gesprek te voeren, want ook wij zijn erg benieuwd naar de voorbeelden uit uw gemeente of gemeenschap.

Heeft u vragen, opmerkingen of een afmelding? Stuur dan een mail naar b.pouw@pzh.nl.

We kijken ernaar uit u op dinsdagavond 11 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten, Ries Jansen
Voorzitter Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen             

Jolanda de Witte
Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Frederik Zevenbergen
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Event website
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging Conferentie Kernendemocratie 11-10-2022 om 18.00 uur Provinciehuis Den Haag

Bestuurlijk verslag 2021 – medio 2022

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijk verslag 2021 – medio 2022

Magazine 45 jaar LVKK

Hierbij het LVKK Magazine in digitale vorm, dit is verschenen ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan. Het zou in gedrukte vorm worden uitgedeeld op het Plattelands Parlement op 20 november dit jaar, maar door de Corona maatregelen is die jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld tot 14 mei.

Download het Magazine hier.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Magazine 45 jaar LVKK

Dorpsvernieuwingsprijs 2021

Dorpsvernieuwingsprijs 2021

In november zal tijdens het Plattelands Parlement weer een winnaar worden aangewezen voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2021.
De jury zal begin september de inzendingen zorgvuldig bekijken en de drie finalisten aanwijzen. Er zijn 18 aanmeldingen ontvangen uit 7 provincies. Pareltjes van bewonersinitiatief! 
Hier de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde:

*  Abbenes  (N.H.)

*  Appelscha  (Fr.)

*  Bathmen  (Ov.)

*  Biezenmortel  (N.Br.)

*  Dalen  (Dr.)

*  Eexterveen  (Dr.)

*  Gasselternijveen  (Dr.)

*  Herxen  (Ov.)

*  Luttenberg  (Ov.)

*  Numansdorp  (Z.H.)

*  Putte  (N.Br.)

*  Steensel  (N.Br.)

*  Valthe  (Dr.)

*  Varsselder-Veldhunten  (Geld)

*  Vierlingsbeek  (N.Br.)

*  Waskemeer  (Fr.)

*  Welsum  (Ov.)

*  Zalk  (Ov.)

Voor de provincie Zuid Holland doet het dorpsinitiatief uit Numansdorp mee met hun nieuwe Dorpshuis.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Dorpsvernieuwingsprijs 2021

Postcode Loterij Buurtfonds voor financiering lokale buurtprojecten

Snelle procedure en breed toegankelijke projecten centraal bij nieuw fonds

Amsterdam, 20 oktober 2020 – Lokale organisaties, zoals buurthuizen en speeltuinverenigingen, kunnen vanaf vandaag bij het Postcode Loterij Buurtfonds aankloppen voor een financiële bijdrage voor hun buurtproject. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin, het organiseren van een buurtfestival, of het opknappen van de speeltuin. Om een goed idee snel vleugels te geven, is de aanvraagprocedure kort.

De eerste 39 buurtprojecten konden al rekenen op een bijdrage, waaronder Vlindertuin de Zindering & Zadenbibliotheek Tiel, de verbouwing van speeltuingebouw De Wieken in Gemert, projecten in Amsterdam en Rotterdam om te wandelen met ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en Nationale Sportweek Lelystad, een sportweek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze projecten maken ieder op een eigen manier Nederland een beetje mooier.

Jolijn van Valkengoed van Nationale Sportweek Lelystad: “Met de bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds hebben we meer inwoners bereikt. Meer Lelystedelingen konden daardoor kennismaken met sport, de sportverenigingen en elkaar. Door mensen met sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, leveren we een bijdrage aan een vitaal Lelystad.

“Een betere wereld begint vaak heel dichtbij. Veel bewoners zijn actief om hun buurt een fijnere plek te maken om te wonen”, aldus Tatiana van Lier van het Postcode Loterij Buurtfonds. “Als je een goed idee hebt, wil je dit snel en eenvoudig kunnen realiseren. Door heel Nederland te laten zien wat er gebeurt, hopen we nog meer mensen te inspireren om in actie te komen voor hun buurt!”

Korte aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bij het Postcode Loterij Buurtfonds is snel en eenvoudig. Het moet gaan om een project dat voor iedereen toegankelijk is en van de buurt een leukere plek maakt. Om een goed idee snel uit te kunnen voeren, staat de bijdrage binnen twee tot zes weken op de bankrekening van de vereniging of stichting. Door zichtbaar te maken welke buurtprojecten er allemaal gefinancierd worden, hoopt het Postcode Loterij Buurtfonds alle bewoners in Nederland te inspireren ook in actie te komen voor zijn of haar buurt. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Postcode Loterij Buurtfonds voor een mooier Nederland

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden en om buurtbewoners te inspireren om in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro. Het Postcode Loterij Buurtfonds is onderdeel van Stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Postcode Loterij. Benieuwd naar de gefinancierde projecten bij jou in de buurt? Zie www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Postcode Loterij Buurtfonds voor financiering lokale buurtprojecten

Een vitaal Platteland? Laat dat maar aan jongeren over!

Het project Maatschappelijke Dienst Tijd ontplooide een aantal succesvolle projecten om jongeren te betrekken bij de toekomst van hun eigen dorp

Lees hier het hele artikel uit “Sociaal Bestek”

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Een vitaal Platteland? Laat dat maar aan jongeren over!