Jaarvergadering ZHVKK 11-10-2022 om 17.00 te Den Haag

Op 11 oktober 2022 organiseren we weer een jaarbijeenkomst in samenwerking met het provinciebestuur (PZH) en de Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten (VZHG). 

De bijeenkomst vindt plaats in het gerenoveerde Provinciehuis te Den Haag.

Na onze technische jaarvergadering vanaf 17.30 uur (inloop om 17.00 uur) en het daaropvolgende (door de provincie aangeboden) buffet, wordt er een informatief avondprogramma samengesteld met als hoogtepunten vanaf 19.15 uur de presentaties van een aantal projecten door dorpsorganisaties en een conferentie. 

U kunt naar verwachting onder het provinciehuis gratis parkeren en uiteraard gratis deelnemen.

Ook dit jaar worden er aan de deelnemende organisaties voor de Dorpskrachtprijzen geldprijzen uitgereikt. 

De bedragen voor deze zogeheten Dorpskrachtprijzen zijn € 1.000,- 500,- en 250. Bij meer dan drie deelnemers worden er Eervolle Vermeldingen uitgereikt.

In het avondprogramma zullen vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeentebesturen spreken over de betekenis van dorpsorganisaties voor de lokale gemeenschap. Zie het in samenwerking met de PZH en VZHG voorbereide programma voor het conferentiedeel. 

U kunt zich voor de conferentie en buffet aanmelden door HIER te klikken.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering ZHVKK 11-10-2022 om 17.00 te Den Haag

Aankondiging Conferentie Kernendemocratie 11-10-2022 om 18.00 uur Provinciehuis Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdagavond 11 oktober van 18.00u – 21.30u organiseert de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland (PZH) en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) een conferentie over kernendemocratie in het Provinciehuis van Zuid-Holland. We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Via onderstaande link kunt u aangeven of u aanwezig bent.

De ZHVKK, VZHG en provincie hebben de afgelopen jaren constructief samengewerkt en zien dat zowel de regionale als de lokale schaal in belang toeneemt. Een uiting van het toenemende belang van “de regio” is bijvoorbeeld de stijging van het aantal gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. Op lokale schaal ontstaan verschillende vormen en initiatieven die helpen om invulling te geven aan kernendemocratie en de afstand tussen gemeenschap en gemeente te verkleinen. De lokale gemeenschap is daarbij vaak aan zet, maar heeft tegelijkertijd veel last gehad van de beperkingen tijdens de coronacrisis. Het leren van elkaars voorbeelden is essentieel en willen we graag faciliteren. Zeker nu na de gemeenteraadsverkiezingen diverse colleges met mooie ambities op dit thema aan de slag zijn gegaan.
Aanmelden
De bijeenkomst op 11 oktober richt zich op de vraag hoe u als bestuurder (met bijvoorbeeld de portefeuille participatie, kernenbeleid, wijkgericht werken, bewonersinitiatieven) of juist als bewonersinitiatief in kernen, wijken en buurten van een gemeente aan de slag kunt gaan. We zullen daarbij vooral met elkaar uitwisselen wat goede voorbeelden zijn en welke ambities voor de komende collegeperiode in de verschillende gemeenten en gemeenschappen leven.

Gedurende de avond vindt er een panelgesprek plaats tussen bestuurlijke afvaardigingen van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten en van de provincie. Bovendien zullen de drie Dorpskrachtprijzen worden uitgereikt, waarbij de kanshebbers hun initiatieven vol passie met u zullen delen. Met dit programma bieden we een mix van politiek-bestuurlijke perspectieven en de dagelijkse praktijk van kernendemocratie in gemeenten. Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn om met elkaar en op interactieve wijze het gesprek te voeren, want ook wij zijn erg benieuwd naar de voorbeelden uit uw gemeente of gemeenschap.

Heeft u vragen, opmerkingen of een afmelding? Stuur dan een mail naar b.pouw@pzh.nl.

We kijken ernaar uit u op dinsdagavond 11 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten, Ries Jansen
Voorzitter Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen             

Jolanda de Witte
Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Frederik Zevenbergen
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Event website
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging Conferentie Kernendemocratie 11-10-2022 om 18.00 uur Provinciehuis Den Haag

Bestuurlijk verslag 2021 – medio 2022

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Bestuurlijk verslag 2021 – medio 2022

Magazine 45 jaar LVKK

Hierbij het LVKK Magazine in digitale vorm, dit is verschenen ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan. Het zou in gedrukte vorm worden uitgedeeld op het Plattelands Parlement op 20 november dit jaar, maar door de Corona maatregelen is die jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld tot 14 mei.

Download het Magazine hier.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Magazine 45 jaar LVKK

Dorpsvernieuwingsprijs 2021

Dorpsvernieuwingsprijs 2021

In november zal tijdens het Plattelands Parlement weer een winnaar worden aangewezen voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2021.
De jury zal begin september de inzendingen zorgvuldig bekijken en de drie finalisten aanwijzen. Er zijn 18 aanmeldingen ontvangen uit 7 provincies. Pareltjes van bewonersinitiatief! 
Hier de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde:

*  Abbenes  (N.H.)

*  Appelscha  (Fr.)

*  Bathmen  (Ov.)

*  Biezenmortel  (N.Br.)

*  Dalen  (Dr.)

*  Eexterveen  (Dr.)

*  Gasselternijveen  (Dr.)

*  Herxen  (Ov.)

*  Luttenberg  (Ov.)

*  Numansdorp  (Z.H.)

*  Putte  (N.Br.)

*  Steensel  (N.Br.)

*  Valthe  (Dr.)

*  Varsselder-Veldhunten  (Geld)

*  Vierlingsbeek  (N.Br.)

*  Waskemeer  (Fr.)

*  Welsum  (Ov.)

*  Zalk  (Ov.)

Voor de provincie Zuid Holland doet het dorpsinitiatief uit Numansdorp mee met hun nieuwe Dorpshuis.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Dorpsvernieuwingsprijs 2021

Postcode Loterij Buurtfonds voor financiering lokale buurtprojecten

Snelle procedure en breed toegankelijke projecten centraal bij nieuw fonds

Amsterdam, 20 oktober 2020 – Lokale organisaties, zoals buurthuizen en speeltuinverenigingen, kunnen vanaf vandaag bij het Postcode Loterij Buurtfonds aankloppen voor een financiële bijdrage voor hun buurtproject. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin, het organiseren van een buurtfestival, of het opknappen van de speeltuin. Om een goed idee snel vleugels te geven, is de aanvraagprocedure kort.

De eerste 39 buurtprojecten konden al rekenen op een bijdrage, waaronder Vlindertuin de Zindering & Zadenbibliotheek Tiel, de verbouwing van speeltuingebouw De Wieken in Gemert, projecten in Amsterdam en Rotterdam om te wandelen met ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en Nationale Sportweek Lelystad, een sportweek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze projecten maken ieder op een eigen manier Nederland een beetje mooier.

Jolijn van Valkengoed van Nationale Sportweek Lelystad: “Met de bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds hebben we meer inwoners bereikt. Meer Lelystedelingen konden daardoor kennismaken met sport, de sportverenigingen en elkaar. Door mensen met sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, leveren we een bijdrage aan een vitaal Lelystad.

“Een betere wereld begint vaak heel dichtbij. Veel bewoners zijn actief om hun buurt een fijnere plek te maken om te wonen”, aldus Tatiana van Lier van het Postcode Loterij Buurtfonds. “Als je een goed idee hebt, wil je dit snel en eenvoudig kunnen realiseren. Door heel Nederland te laten zien wat er gebeurt, hopen we nog meer mensen te inspireren om in actie te komen voor hun buurt!”

Korte aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bij het Postcode Loterij Buurtfonds is snel en eenvoudig. Het moet gaan om een project dat voor iedereen toegankelijk is en van de buurt een leukere plek maakt. Om een goed idee snel uit te kunnen voeren, staat de bijdrage binnen twee tot zes weken op de bankrekening van de vereniging of stichting. Door zichtbaar te maken welke buurtprojecten er allemaal gefinancierd worden, hoopt het Postcode Loterij Buurtfonds alle bewoners in Nederland te inspireren ook in actie te komen voor zijn of haar buurt. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Postcode Loterij Buurtfonds voor een mooier Nederland

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden en om buurtbewoners te inspireren om in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro. Het Postcode Loterij Buurtfonds is onderdeel van Stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Postcode Loterij. Benieuwd naar de gefinancierde projecten bij jou in de buurt? Zie www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Postcode Loterij Buurtfonds voor financiering lokale buurtprojecten

Een vitaal Platteland? Laat dat maar aan jongeren over!

Het project Maatschappelijke Dienst Tijd ontplooide een aantal succesvolle projecten om jongeren te betrekken bij de toekomst van hun eigen dorp

Lees hier het hele artikel uit “Sociaal Bestek”

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Een vitaal Platteland? Laat dat maar aan jongeren over!

Jaarbijeenkomst ZHvKK

Door de beperkingen met het Coronavirus is er nog geen datum gepland voor de traditionele jaarbijeenkomst van de ZHVKK. De gebruikelijke oproep zich aan te melden voor deelname aan de Dorpskrachtprijs verkiezing is daardoor niet aan u gedaan. Als alternatief voor de jaarvergadering hebben wij het voornemen om die in overleg met het provinciebestuur, in het najaar in het provinciehuis te laten plaatsvinden. Voorafgaand aan een te verwachten uitnodiging van het provinciebestuur voor de presentatie van een nieuwe provinciale nota over ons werk. De verkiezing van de Dorpskrachtprijs wordt verschoven naar het voorjaar van 2021. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer zonder beperkingen ontmoeten en kunnen intussen projecten bij onze leden weer vrijelijk worden opgezet en uitgevoerd. Inmiddels zit ook uw bestuur niet stil en blijven we samen met de landelijke vereniging voortdurend aandacht vragen voor de positie van dorpsorganisaties bij de lokale en nationale overheden. Ik wens u veel sterkte toe en hoop u weer snel persoonlijk te mogen ontmoeten.  

Ries Jansen, 

voorzitter ZHVKK

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jaarbijeenkomst ZHvKK

Algemene Ledenvergadering d.d. 30 oktober 2019

Aanwezige leden:               

Wijkoverleg Rijsoord (Petra van Nes en Maarten van der Staay), Dorpsberaad Hoogblokland (Marga Huisman en Harold Hommerson), Dorpsraad Ooltgensplaat (Hans van der Schraaf, Monique van der Weijden en Heidi Mathijssen), Kernoverleg Nieuw Lekkerland (Kees Stam, M. Van der Weiden en Andre Hoogendoorn), Dorpsraad Dirksland (Jan Leenders) Belangenvereniging Langstraat e.o. (Annemieke Lemaire), Dorpsraad Heerjansdam (Wim van Vugt), Dorpsraad Stellendam (Adrie Tieleman) Dorpsraad Den Bommel (Rien Bakdaar) Stadsraad Oostdijk Nieuwendijk (Annelies Dammesbreen), Ons Tintestein (Piet Beukelman en Trijnie Jongejan), Dorpsraad Cromstrijen (Jan Reedijk en Dick Polderdijk), ZVKK (Hans van der Assem), LVKK (Leidy van der Aalst).

Aanwezig gemeenten:       

Gemeente Krimpenerwaard (Roel Cazemier), Gemeente Goeree Overflakkee (Anne Marijke Elema, Lilian Kreemer en Els Wegman)

Aanwezig ZHVKK:              

Ries Jansen (voorzitter), Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst (secretaris), Erik Jonker (penningmeester), Jan Broekhuis (bestuurslid), Greet De Kooning-Hommes (bestuurslid/ lid vraagbaak), Joop Ridder (bestuurslid), Gert-Jan Jansen (lid vraagbaak), Marianne Verhoev (lid vraagbaak) Rauf Taraki. (potentieel bestuurslid), Bert Broekhuis (adviseur ZHVKK).

Verslag:                                Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst

Spreker:                                Daan Markwat

Opening jaarvergadering

Voorzitter Ries Jansen opent de vergadering om 17.45 uur en heet iedereen van harte welkom. In heb bijzonder Leidy van der Aalst (LVKK) en Roel Cazemier (Gemeente Krimpenerwaard)
Vanwege files op de snelwegen zijn een aantal leden niet op tijd voor de vergadering. 

Goedkeuring verslag 19 juni 2018

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd, met dank aan Angelique Pottuit.

Begin dit jaar is door de ZHVKK een grote bijeenkomst in het provinciehuis georganiseerd. Deze had een grote opkomst en werd goed gewaardeerd. Mede daarom is besloten om deze jaarvergadering door te schuiven naar het najaar. De ZHVKK heeft het belang van onze leden bij binnenlandse zaken onder de aandacht gebracht. Zij wil haar leden een hart onder de riem steken om door te gaan met activiteiten. Er zijn nog een aantal exemplaren van de nota kernendemocratie. Jeannette Baljeu heeft inmiddels een andere functie en het bestuur is in gesprek met haar opvolger. Ook is er goed overleg met de ambtelijke vertegenwoordigers Brandon Pauw en Joke Welsink, die al een tijd met het onderwerp kernendemocratei bezig zijn.  Het bestuurlijk jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bestuurlijk jaarverslag 2018 – 2019

Het bestuurlijk jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het bestuur gedurende het afgelopen jaar. Er zijn geen vragen over het verslag, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting

Het financiële jaarverslag wordt door penningmeester Erik Jonker uitgedeeld en toegelicht. Erik geeft aan dat hij als POA (penningmeester op afstand) de financiën van de vereniging beheerd. Insteek is de contributie laag houden. De cijfers worden doorgenomen.
De rente is erg laag en de bankkosten zijn hoog. Bestuurskosten zijn veelal de reiskosten die de bestuurders maken. Twee dames uit Ooltgensplaat (Monique van der Weijden en Heidi Mathijssen) hebben de kas gecontroleerd en stellen voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.

Voorzitter Ries Jansen geeft aan dat volgens het rooster van aftreden hijzelf, Jan Broekhuis en Angelique Pottuit aftredend en herkiesbaar zijn. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming.

Aangegeven wordt dat voor de continuïteit een groot deel van het bestuur tegelijkertijd herkiesbaar is. Ries Jansen geeft aan dat er nog een vacature is voor Geert Koster die naar het oosten van het land is verhuisd. Hij verzorgde de website en de nieuwsbrief. Rauf Taraki woont deze vergadering bij omdat hij zich aan het oriënteren is of hij dit wil overnemen.

De vergadering vraagt of er een functieomschrijving is met daarbij een globaal tijdsbestek wat met de functie gemoeid is. Voorzitter Ries Jansen geeft aan het een goed idee te vinden om een korte omschrijving van de functie op de website te plaatsen.

Bert Broekhuis
Voordat de voorzitter de vergadering sluit geeft hij aan dat Bert Broekhuis als adviseur jarenlang actief was voor de ZHVKK. Hij heeft nog niet officieel afscheid genomen. Bert krijgt kort het woord om zijn Europese ervaringen met de vergadering te delen.

Hij vertelt o.a. over het ontstaan van de LVKK, de relatie met de boerenleenbank (paralellen met de Rabobank) en de ervaringen in de plattelandsgebieden in het buitenland. (Europees plattelandsparlement).
De kracht zit hem in het samen oppakken van zaken door dorp en overheden.  Zijn hart blijft bij dorpen liggen en hij wenst eenieder veel succes met het stimuleren van dorpsbewoners.

Rondvraag en sluiting 

Angelique Pottuit vraagt aandacht voor het Kleine Kernen Spel.
Voorzitter Ries Jansen geeft aan dat het een interessant spel is waarin gekeken wordt naar de positie in eigen en bestuurlijke omgeving. Dorpsverenigingen ontdekken waar ze staan, wat in het contact met de gemeente heel nuttig kan zijn.
Hans van Assem van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen heeft het spel nu al een aantal keer met dorpsorganisaties gespeeld en kijkt er enthousiast op terug. Het spel duurt ongeveer 1 ½ uur.
Als vereniging ontvang je een vergoeding wanneer je het spel voor 1-1-2020 speelt vanuit de LVKK.
Leidy van der Aalst geeft aan dat het mensen activeert en stimuleert om ermee aan de slag te gaan. Het spel is ontwikkeld n.a.v. een onderzoek naar de veranderende functie van dorpsorganisaties (Tiny de Moor ) en wordt in het hele land gespeeld. Je krijgt zicht in je eigen rol en welke rol je wilt hebben. De ervaringen zijn erg positief. Als er organisaties zijn die het spel willen spelen kunnen zij zich bij Ries Jansen of Angelique Pottuit melden.

De voorzitter roept de aanwezigen op om op 23 november naar het Plattelandsparlement in Venhorst te komen. Een levendige bijeenkomst, waar in werkgroepen veel geleerd kan worden.
Hij sluit vervolgens de vergadering om 18.25 uur en wenst iedereen een smakelijk eten.
Om 19.30 uur wordt het programma vervolgd met een lezing van Daan Markwat (wethouder Goeree Overflakkee) over burgerparticipatie en de presentaties van de Dorpskrachtprijs 2019.

PAUZE

Jan Broekhuis opent om 19.50 uur het tweede deel van de vergadering

Als eerste geeft hij het woord aan de gastheer van vanavond Jan Meijster van Dorpsraad De Bommel. Deze vertelt dat er een vernieuwde dorpsraad is en een activiteiten kalender. 1 x per jaar worden de plannen voor het komende jaar besproken met diverse partijen. Trots zijn ze op Bommelbeach. Het is een mooie plek die door vrijwilligers wordt bijgehouden.
Ries Jansen krijgt het woord en geeft aan dat het provinciebestuur op het Malieveld is blijven hangen en is blij dat veel organisaties vertegenwoordigd zijn.
In het bestuurlijk jaarverslag is gesproken over de door Jeannette Baljeu uitgebrachte nota kernendemocratie. Het gemeentebestuur Goeree Overflakkee staat open voor initiatieven. Met de komst van de omgevingswet moeten burgers zelf verantwoordelijkheid nemen. De inspraak wordt een verplichting in de wet.
Het knelt bij de financiering en acceptatie. Kort na een fusie is inspraak soms lastig voor een gemeente omdat zij bezig zijn met eigen rollen en functies.
Er is onvrede rondom het functioneren van de democratie (populisme) en met elkaar moeten we daar een antwoord op formuleren.

Ries memoreert aan een artikel uit het NRC van september van Caroline de Gruyter.  Burgerraden zijn ingewikkelde vraagstukken. De politiek heeft soms geen oplossing, maar door besluiten van burgerraden kunnen zaken afgerond worden. In Ierland is een

In België wordt gebruik gemaakt van een regio parlement bij politiek gevoelige onderwerpen.

Burgerraden zijn zo oud als de wereld en geven besturen meer slagkracht.
Het is een onderwerp waar binnen de LVKK over nagedacht wordt. Politiek is teveel met zichzelf bezig en burgers voelen zich onvoldoende gehoord. Burgerraden biedt een kans aan het openbaar bestuur.

Jan Broekhuis introduceert Daan Markwat, wethouder Goeree Overflakkee die zich bezig houd met heden en toekomst van burgerparticipatie, waar hij na de presentaties van de drie dorpskrachtprijs genomineerden over zal vertellen.

De genomineerde verenigingen zijn:

Kernoverleg Nieuw Lekkerland
Projectnaam: Mission Belle B17-G memorial
Presentatie: Andre Hoogendoorn
Dorpsraad Ooltgensplaat
Projectnaam: Jeugdfaculteit O JAC
Presentatie: Monique van de Weijden en Heidi Mathijsen
presentatie door Monique van de Werf en Heidi Mathijssen uit Ooltgensplaat
Dorpsraad Stellendam: 
Projectnaam: Inrichting oude haven
Presentatie: Adrie Tieleman

Om 21.15 uur krijgt Daan Markwat het woord.

Hij heet iedereen welkom en is trots om gastgemeente te mogen zijn. Het format dat dorpsraden hun ideeen mogen pitchen is een mooi initiatief van de ZHVKK. Hier gaat een stimulerende werking vanuit.

Naast wethouder is hij lid van de Zuid Hollandse gemeenten en erfgoedlijn Goeree Overflakkee. Hij is zeer betrokken bij burgerparticipatie. Hoe organiseer je kern en buurtgericht werken? Goeree maakt gebruik van directe aanspreekpunten in de kernen, zo wordt veel informatie uitgewisseld.

De gemeente betaald de route en bekijkt hoe maximaal participatie gefaciliteerd kan worden. Door reuring op social media ontbreekt vaak de nuance. Dit kan voorkomen worden door vooraf het gesprek te hebben. In gesprek zijn en vooral ook blijven.

De KBB (?) zorgt ervoor dat de gemelde zaken integraal worden aangepakt. De dorpsraad heeft rechtstreeks toegang tot het bestuur.
De gemeente omarmt goede ideeën, maar moet wel wettelijke zaken regelen en op goede wijze communicatie voeren.

Na de prikkelende opmerkingen van voorzitter Ries Jansen geeft hij aan dat verplichte inspraak onvoldoende is. Er moet meer omheen georganiseerd worden.

In de omgevingswet worden zaken geregeld. Inwoners worden gestimuleerd om met ideeën te komen. De verantwoordelijkheid van organisaties moeten gestimuleerd worden.

De gemeente Goeree krijg vaak complimenten. Dit is leuk, maar niet altijd juist. Samenwerken moet je met elkaar doen. Faciliteren en adequaat reageren. Oppakken en afhandelen. Het is een proces van trial en errors. Er gaan zaken mis. Voor KBB-ers is het soms lastig om structuren te doorbreken. Er zijn wel steeds positieve resultaten en zo wordt met kleine stapjes vooruit gegaan.

Zelf op zoek naar hoe draagvlak voor beleid en uitvoering te krijgen.

Niet inwoners participatie, maar initiatieven participatie. Deze initiatieven van onderop stimuleren en zorgen voor financieringen. Goeree werkt met kern gebonden subsidies.

De eilandvisie is een vitale toekomst. Externe ontwikkelingen (vergrijzign, scholen, voorzieningenniveau) De gemeente weet niet alles, participatie om met elkaar de toekomstvisie vorm te geven.

Van belang is dat de gemeente betrouwbaar is: doen wat je zegt.

Afstemming aan de voorkant. Soms is er een spanningsveld. Er zijn wettelijke taken, wanneer deze worden uitgevoerd, communiceer dan daarover.

Streven is samenwerking met minder regels.

Samenvattend: participatie is van allemaal en met elkaar waken om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Ga er op deze wijze mee door!

Naar aanleiding van dit betoog worden de volgende vragen gesteld:

  • Veel dorpsraden hebben een minder goed imago uit het verleden. Een kernwethouder/ ambtenaar werkt positief, maar bij de motieven van de dorpsraad worden weleens vraagtekens gezet.
    Daan geeft aan dat het dan ingezet wordt als een soort bliksemafleider van de gemeente. Er is geen pasklare oplossing, de dialoog blijft belangrijk
  • Vaak wordt door overheden de inspraak gezien als een verplicht nummer. Het plan ligt al vast en er wordt vooraf niet gepijld wat de mening van de burgers is. Daan geeft aan dat veel visies voor gebiedsontwikkeling in participatie gaan. Als het voor besluitvorming richting de gemeenteraad moet, dan moet de besluitvorming van burgers worden meegenomen.

Bij Goeree is er een participatief project voor de gemeenteraad. De raad wil ook niet geconfronteerd worden met iets waar ze ja tegen moeten zeggen.

  • Qua beleidsvorming krijgt men de indruk dat de ZHVKK wel wil dat de kernen hierbij betrokken worden, hoe verhoud zich dat tot de visie van de gemeente?

Daan geeft aan dat projecten en financiering wel om input wordt gevraagd (gevraagd en ongevraagd) Bv bij omgevingsvisie zijn dorpsraden van belang.

Binnen het bestuur van de ZHVKK zal dit onderwerp op de agenda blijven staan.

Daan Markwat wordt bedankt voor zijn toelichting en de jury wordt naar voren gehaald.

Dorpsraad Den Bommel was vorig jaar de winnaar van de Dorpskrachtprijs van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Dit jaar vielen drie initiatieven uit dorpsgemeenschappen in de prijzen. De kinderfaculteit uit Ooltgensplaat met een project voor oudere jeugd, het project Oude Haven van de dorpsraad uit Stellendam en Nieuw Lekkerland dat een monument heeft opgericht voor een verongelukte B17 bommenwerper met de naam van het vliegtuig Mission Belle. De jury prees de ingezonden projecten voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de leefbaarheid in de betreffende dorpen en de inspanningen van de vele vrijwilligers voor het realiseren van deze projecten. Juryleden Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen hadden het moeilijk om een onderscheid te maken, met de geldprijzen die aan de verkiezing  verbonden zijn. Uiteindelijk ging Nieuw Lekkerland met € 600,- terug naar de Alblasserwaard, op de “voet gevolgd” door Stellendam en Ooltgensplaat.

de drie prijswinnaars Nieuw Lekkerland, Stellendam en Ooltgensplaat met in het midden achteraan juryleden Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering d.d. 30 oktober 2019

Conferentie ‘Kernendemocratie’ (ZHVKK, PZH en VNG)

Datum: woensdag 6 maart 2019
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Provinciehuis Den Haag

Sprekers:Jeannette Baljeu (PZH), Ries Jansen (ZHVKK), Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan de Rijn), Klaas Tichelaar (burgemeester Voorburg-Leidschendam), Jan Broekhuis (voormalig burgemeester o.a. Spijkenisse) Ria van Wijngaarden (dorpsoverleg Giessenburg) Joop Ridder (Den Bommel), Wim van Eijk (Goudswaard) en Brandon Pouw (PZH)

Verslag: Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst (ZHVKK)

Aanwezig: zie aanmeldingslijst

Brandon Pouw (gekozen tot jonge ambtenaar van het jaar) opent de conferentie en heet de aanwezigen van harte welkom. Er komen twee inleidende toespraken van gedeputeerde Jeannette Baljeu en voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen (ZHVKK) Ries Jansen.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu geeft aan dat de avond draait om het delen van ervaringen met elkaar en hierdoor geïnspireerd te raken. Met elkaar spreken over gemeenschapsgevoel. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur vindt de provincie het belangrijk dat gemeenten aandacht besteden aan het verkleinen van de afstand tussen gemeente en gemeenschap, zeker in relatie tot herindelingen.
Bewoners doen daarnaast soms ook al veel uit zichzelf. De gemeente Krimpenerwaard is hier een goed voorbeeld van. Bewoners, ondernemers, agrariërs en jongeren hebben een eigen visie over het gebied neergezet. (Waardcommissie/ Waardtafel). Er worden gesprekken met de burgemeesters  hierover gevoerd. Daarnaast is het belangrijk om bij provinciale processen, waar dat van toepassing is, gemeenschappen te betrekken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is.

Vanavond zijn er drie pitches over het actief oppakken van zaken vanuit de gemeenschap zelf.
Een panel bestaande uit Liesbeth Spies, Klaas Tigelaar en Jan Broekhuis zal na iedere pitch in  discussie gaan met de aanwezigen over hoe hier mee om te gaan vanuit democratische legitimatie. Vervolgens geeft gedeputeerde Jeannette Baljeu het woord aan Ries Jansen, voorzitter van de ZHVKK. Hij vatte zijn inleiding samen met de woorden: De provinciale nota Handreiking Kernendemocratie, die de aanleiding was voor de uitnodiging, geeft gelukkig wél een heldere en niet mis te verstane opdracht mee aan dorpsorganisaties, gemeentebesturen, het waterschap en provinciaal bestuur. Het doet een beroep op de competenties van lokale bestuurders om de kwaliteiten van burgers een serieuze plaats te geven bij de uitvoering van allerhande activiteiten in de lokale gemeenschap. En; het vertrouwen in het openbaar bestuur terug te geven aan de burger.

Eerste Pitch

Ria van Wijngaarden van Dorpsoverleg Giessenburg

Sleutelwoord vanuit het dorpsoverleg Giessenburg is kerngericht werken. Het dorpsoverleg is een vliegwiel voor initiatieven en heeft geen democratische status. Het is zoals ze zegt ‘Een clubje ongeregeld van de afdeling Doen’. Zij bepalen de eigen agenda wat zij van groot belang acht. Het overleg wil onafhankelijk blijven. Een onafhankelijke verbinder. Een oliemannetje tussen gemeente en de kernen onderling. Inmiddels is het dorpsoverleg een stichting geworden. Door de activiteiten was een bankrekening nodig.
De activiteiten zijn ontstaan uit het opstellen van een kernplan, nadat een subsidie van € 15.000 besteed mocht worden. Een aantal activiteiten in de dorpskamer zijn: “auti café” voor jongeren, lezen met statushouders enz. Zij pakken signalen uit het dorp op wanneer inwoners geconfronteerd worden met iets dat niet functioneert in de wijk.


Er volgt een vragenrondje.
Hoe verhoudt het dorpsoverleg zich tot de nieuwe gemeenteraad van Molenlanden. Zijn er vertegenwoordigers en wat heb je van hen nodig?
Ria geeft aan dat er op lokaal gebied altijd goed contact is. Soms wordt een praatje met de gemeenteraad gemaakt. Als er sprake is van een plan met grote consequenties, wordt gaat altijd met de gemeenteraad besproken. Hebben we iemand vanuit de gemeente nodig gaan we koffie drinken. Er is een keer aan de dorpsraad gevraagd om op een politieke avond over de herindeling te organiseren, dat is niet gedaan. Een aanvraag vanuit het dorp inzake een hotel is afgeketst. Maar we blijven vooruit kijken en onderzoeken andere mogelijkheden. Zij geeft aan dat het van belang is onafhankelijk van elkaar te blijven. Er mag discussie zijn zonder positie inname.

Vragen vanuit de zaal:
• Op de vraag van Dorpsraad De Kloet uit Noorden hoe de verdeling van de € 15.000 euro is gedaan, antwoordt Ria van Wijngaarden dat iedere kern dit bedrag kreeg.
• De heer Van Vugt (dorpsraad Heerjansdam) vraagt hoe de samenstelling is van de deelnemers. Ria van Wijngaarden geeft aan dat het in het begin moeilijk was met maar 8 personen. Bij elk project werd gekeken wie er mee wilde doen om zo breed mogelijke subgroepen te krijgen. Het is een overlegorgaan met betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen.
• Annemiek Vereniging Langstraat Goeree vraagt hoe het dorpsoverleg zijn onafhankelijkheid behoud in de klankbordrol richting gemeente. Willen zij die rol wel en hoe gaat de gemeente daarmee om? Ria geeft aan dat ze geen klankbordgroep zijn maar wel communiceren met de gemeente. Er is een contactambtenaar. Wil je onafhankelijk zijn, dan blijf je op zoek naar je positie. Niet aan het lijntje van de gemeente en ook niet aan het lijntje van het dorp. Meerdere belangen zijn er altijd.

Stelling van Ria van Wijngaarden richting het expertpanel:
Een onafhankelijke verbinder is nodig voor het creatieve proces tussen gemeente en moet los van de gemeente opereren.

Jan Broekhuis: geeft aan het een opvallend enthousiast verhaal te vinden. Door spanning tussen gemeentebestuur en bewoners kan een verbinder nodig zijn. Als er geen verbindende rol is, wordt de weerstand overeind gehouden. Bij meerjarenplannen, begroting e.d. komt er een actief clubje die niet op de rol staat. Soms gaat dat niet goed. In dit proces kan de ZHVKK met vraagbaak en deskundigen een positieve rol spelen. Ook al wordt de verbinder door de gemeente ingehuurd, dan nog moet zijn onafhankelijkheid gewaarborgd zijn.

Liesbeth Spies: ”onafhankelijk” is een relatief begrip. Het hangt van de situatie af of een verbinder wel of niet bij de gemeente in dienst kan zijn. Er zijn Alphen bijvoorbeeld 8 kernen met in totaal 112.000 inwoners. Niet iedere kern had een dorpsvertegenwoordiging. Inmiddels bijna allemaal wel. Die zijn zeer verschillend van elkaar. Er zijn 2 gebiedsadviseurs per kern die in dienst zijn van de gemeente, vrijgesteld van alle beleidskaders. Met de bewoners proberen ze zaken voor elkaar te krijgen. De gebiedsadviseurs worden belangrijk gevonden door onze inwoners. Het is een voordeel dat ze in dienst zijn van de gemeente.

Klaas Tigelaar: Zijn gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gebiedsregisseurs. Vanuit herindeling naar schaalvergroting met enige vorm van schaalverkleining. De kleine kern Stompwijk is anders georganiseerd. De culturen in de verschillende dorpen zijn echt anders. De cultuur bepaalt hoe je het met elkaar organiseert. De organisatie van de gemeente is niet over een dorpskern heen te leggen en moet passend zijn bij de cultuur van die kern.

Tweede Pitch
Joop Ridder van Bommel Beach
Hij is voorzitter geweest in het project, waar geen “verbinders” nodig waren. De mensen uit de gemeente waren meer aan de kant van het dorp dan de gemeente. Hij heeft veel lof voor degene die hen hebben bijgestaan. Het is snel uitgesproken en bedacht, maar dan moet het gerealiseerd worden. De gemeente zag de plannen zitten, maar dan heb je nog te maken met Rijkswaterstaat en natuurgroeperingen. Er volgde behoorlijk wat discussie, maar het is uiteindelijk gelukt. Den Bommel is een klein dorp met 1750 inwoners aan de Haringvliet in Goeree Overflakkee. Het strandje daar was triest en vies. Vanuit een projectgroep is BommelBeach ontstaan.
De bewoners zijn naar de dorpsraad toegekomen om hulp te vragen. Met elkaar is een plan opgezet en een landschapsarchitect heeft de ideeën verder uitgewerkt. Het proces is door de gemeente ook positief ervaren. Er zijn ook veel aanvullende initiatieven vanuit bewoners gekomen. Er ontstaat gemeenschapszin als je ergens aan bouwt en het tegelijk ook gezellig is. Vanuit de gemeente zijn spullen gerecycled en veel jonge mensen met kinderen maken nu gebruik van het strandje. Voor de onderlinge verhoudingen was het een goed project.

Er volgt een vragenrondje.
Vanuit het panel wordt de vraag gesteld of het project ook zo goed zou zijn gegaan zonder de gemeentelijke herindeling?
Joop Ridder geeft aan dat de gemeente een belangrijke rol heeft gespeeld. Bewoners zijn emotioneel betrokken bij een herindeling, maar de gemeente kan erna meer geld geven. Door de inwoners is daarna veel werk verzet om tot dit resultaat te komen waar iedereen heel blij mee is. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat het door de herindeling is gekomen. Er kwam een vraag uit de gemeenschap en de gemeente was nodig om gesprekken met bv Rijkswaterstaat te voeren.
Het project heeft de Dorpskrachtprijs gewonnen en zijn vraag aan het panel is: Hoe gaat het in uw eigen gemeente als er een initiatief is voor een dergelijk project?

Na een korte koffiepauze wordt als antwoord gegeven dat er geen eenduidig antwoord is. Als er een groot initiatief is, waarbij de gemeenschap iets met elkaar wil, moet aan de voorkant afgesproken worden wie welke rol heeft. Vaak geeft een gemeenteraad aan dat zij daarover gaan en kom je in een ander proces terecht. De spelregels moeten op het initiatief worden bepaald en niet op ieder initiatief worden geplakt. Bij een project moet eigenaarschap worden gecreëerd. Wat gebeurt er na de aanleg, wie is verantwoordelijk.

Joop Ridder geeft aan dat bevers de bomen op het strandje beschadigden. Vanuit zelfwerkzaamheid is een metalen hek gemaakt zodat er niet meer aan de bomen geknabbeld kan worden. Ook het schoonhouden van het strandje doen de mensen zelf.

Opmerkingen vanuit de zaal:
Wethouder Bruggeman: Dorpsraad Stellendam heeft een havenproject. Onderhoud daaraan kan niet, alleen maar aangeven wat op termijn gevolgen kunnen zijn. Het is goed bespreekbaar met de gemeente sinds het samenvoegen. Emotioneel ligt het heel gevoelig. In projecten en uitvoeringskracht heeft het positieve gevolgen. De wethouder zit bij dorpsraden aan tafel en werkt buurtgericht. Als het groot is kan het niet bij de dorpsraad blijven. Dan moet het structureel geborgd worden.

Jeannette Baljeu vraagt wat er gebeurt als het niet kan worden geborgd?
Hij heeft dit nog niet meegemaakt, omdat hij nog maar 6 maanden wethouder is. Als mensen niet meer opruimen of het door vandalisme wordt vernield, wordt het door de gemeente opgelost.

Liesbeth Spies geeft aan dat het soms lastig kan zijn voor een gemeenteraad om een rol te kiezen bij initiatieven vanuit de samenleving. Soms melden tegenstanders zich al voordat er een concreet plan ligt. Een andere keer is er in goed overleg een mooi initiatief tot stand gekomen en is er nog een enkeling niet tevreden. Hoe ga je daar als raad mee om en voorkom je dat je niet alleen tegenstanders hoort?

Jan Broekhuis heeft veel ervaringen met gemeentebesturen. Er worden enthousiast plannen gemaakt, maar daarna moet aandacht komen voor financiering en externe fondsen. Dan begint het pas. De exploitatie moet je eigenlijk al geregeld hebben.

In Wijngaarden is een dorpshuis gebouwd door een flinke bijdrage van de gasunie in de gemeentekas. Het clubhuis staat op grondgebied van de gemeente en de exploitatie is voor de dorpsvereniging. Dit loopt nog steeds goed. Aan de voorkant is er goed met elkaar gesproken en zijn er duidelijke afspraken gemaakt.

Derde pitch
Wim van Eijk Dorpsvereniging De Coorndijk (Goudswaard) is hier samen met Andrea de Graaf.
Hij vertelt in het kort dat Goudswaard in de Hoekse Waard aan het Haringvliet ligt en ongeveer 2000 inwoners heeft. Het is een getijdegebied met natuureiland Tiengemeente.
In 2018 is er communicatie tussen gemeente versus dorpsvereniging geweest, waarbij een convenant is afgesproken. Er vind vier keer per jaar overleg plaats. De gemeente is een goed voorbeeld hoe je met een dorpsvereniging om moet gaan. De Leenherenpolder is ontwikkeld en er is met veel partijen samengewerkt.
Hoofdvoorwaarde was een goede ontsluiting. Er moest een nieuw convenant met de gemeente Hoekse Waard komen met de regiowethouder en loco burgemeester.
In januari is de klankbordgroep Leenherenpolder geïnstalleerd. De projectgroep gaat de plannen bekend maken.
Er moet 44 ha bebouwd worden met 100 woningen. 40 recreatief en 60 woonhuizen.

Wim van Eijk heeft de volgende vragen aan het forum:
1: Dorpsverenigingen moeten structureel kunnen overleggen. Er zijn logge organisaties (bv Waterschap) die niet met bewoners en gemeente communiceren
2: meer tools komen voor dorpsverenigingen voor opgelegde projecten, bv een molenpark. De processen zijn niet goed gelopen. Hoe kun je dit voorkomen. Er moet power komen bij een dorpsvereniging om ermee om te gaan.
3: een klankbordgroep moet meer dan een zwaarwegend advies kunnen geven.

1: Jeannette Baljeu geeft aan dat het ingewikkeld is om iets van het waterschap te vinden als zij er zelf niet bij zijn. De provincie kan wel een verbindende rol naar het waterschap spelen. Bij grotere projecten ondersteunen ze partijen. Op de opmerking van Wim van Eijk dat ze niet komen opdagen antwoordt Jeannette Baljeu het punt aanstaande vrijdag in het overleg met de heer Weber mee te nemen, om zo de druk met elkaar op te voeren.

2: Deze groep is anders georganiseerd, meer een adviesraad geeft Klaas Tigelaar aan. Belangrijk is het convenant. Hij heeft ervaring met de adviesraad Stompwijk. Daar zijn grotere vraagstukken. Afgesproken is waar zij een rol in spelen. Ze hebben een portefeuille verdeling gekoppeld aan een wethouder. Soms is er een klankbordgroep waar afspraken aan de voorkant mee worden gemaakt. Zijn tip is om per situatie nadrukkelijk af te spreken wat de rol is van de klankbordgroep.

Liesbeth Spies geeft aan dat haar ervaring is dat dorpsoverleggen veel van elkaar verschillen in ambities. In Benthuizen ligt het accent op de organisatie van evenementen. In Koudekerk nam het dorpsoverleg het iinitiatief tot een eigen dorpsvisie. In heel ingewikkelde dossiers zoals bijvoorbeeld bij de inpassing van een nieuw station in Hazerswoude-Rijndijk staan groepen inwoners fel tegenover elkaar. Dan moet uiteindelijk toch de gemeenteraad een Salomonsoordeel vellen.

Wim van Eijk geeft aan dat er veel molens gaan komen. De vraag is waar ze gaan komen. Andere bewoners zijn niet goed betrokken. Wanneer de dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies geeft moet dit wel gezien worden als een gekwalificeerd advies. Dan is er in ieder geval communicatie. Je kunt aangeven waarom je wel of niet luistert als gemeente. Bij grote projecten spelen grote belangen. Bewoners willen serieus genomen worden. Het probleem bij de waterschap voorleggen betekent dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Vanuit het panel wordt aangegeven dat je als klankbordgroep of dorpsvereniging een keer nee kunt krijgen. Besluiten worden niet genomen als je iedereen gelijk wil geven.

In dorpsoverleg Coorndijk met 180 leden spreek je voor 1800 bewoners. Het is lastig hoe de mening van het dorpsoverleg zich verhoudt tot de mening van de achterban. Samen met de gemeente worden inloopavonden over de projecten georganiseerd.

Liesbeth Spies vindt dorpsoverleggen van grote waarde. Het zijn vaak enthousiaste mensen die stevig geworteld zijn in een lokale gemeenschap en daardoor heel goed weten wat er speelt. Soms schuurt het met de democratische legitimatie die leden van de gemeenteraad die ook uit een dorp komen wel hebben.

Marijke de Bruijn geeft aan dat het kernenbeleid heel goed bedacht is en er moet niet teveel vorm aan worden gegeven. Iedere kern heeft een eigen identiteit en een eigen behoefte. Gaat het goed hoor je niets. Als men het gevoel heeft erbij te hangen is er de mogelijkheid zich te verenigen. Iedere wenselijke vorm en geen vaste opgelegde vorm. In Goudswaard is een windturbine die het volk in beroering brengt en men moet hier wat kunnen zeggen. De gemeente moet ook goed luisteren. Inspraak is geen medezeggenschap, maar projectontwikkelaars willen het graag op hun eigen manier doen.

Jeannette Baljeu geeft aan dat in de Krimpenerwaard de Staten uitvoering gaan geven aan agendapunten. De besluitvorming ligt bij de Staten en het is niet alleen aan de gemeente. Bij herindeling heeft men een eigen identiteit en is aan de kern gehecht. Wanneer je kernen ruimte geeft hoort daar begeleiding bij. De provincie moet weten hoe je met een kleine kern om moet gaan en een steuntje in de rug geven. De mogelijkheid geven om te participeren wat in niets eindigt is niet wenselijk.
Als laatste vult zij aan dat Statenleden de boer opgaan en niet alleen richting de gemeenten. Steeds meer bewoners en bestuurders komen langs in de fractie. De ontwikkelingen worden gevolgd en er moet iets mee gebeuren. Als voorbeeld noemt zij de Krimpenerwaard, die samen met de gemeente een goede participatie heeft.

Jan Versteeg geeft aan dat Kees Stam medeoprichter was van de VKK en wethouder van de gemeente Nieuwkoop. Een mooi dorp met enthousiaste inwoners. Het dorp ernaast niet. Daar vindt veel vandalisme plaats. Hij vraagt hoe de politiek omgaat met de diversiteit in de dorpen?
Klaas Tigelaar antwoordt dat niet alles hetzelfde kan in alle kernen. Als inwoners minder betrokken zijn dan los je dit niet op. Trots en eigenaarschap in de kernen sluit aan bij de behoefte.

De voorzitter van de ZHVKK sluit samen met Brandon Pouw van de PZH deze conferentie af. De overheid zit in een nieuwe fase, wat is lokale democratie? Representatieve democratie. Inspraak is participatie. Nu is dit woord al heel anders. Burgerinitiatieven zijn anders dan burgerparticipatie. Mensen richtenzich rechtstreeks tot het college en niet meer tot de gemeenteraad. Met elkaar herontdekken wat de rol is met nieuwe spelregels. De gemeenteraad ging vroeger over alles en dat is niet meer. Laat het over aan de samenleving. Het was van de samenleving en het gaat er weer naar terug.
Herontdekken van de lokale democratie is aan de orde. Daarom is een avond als deze zo mooi.
Jeanette Baljeu gaf aan erg enthousiast te zijn over de initiatieven die gepresenteerd zijn. “Het blijkt dat gelukkig heel veel mensen zich inzetten voor een betere samenleving. Dit is en blijft heel erg belangrijk”.
Het panel wordt bedankt, alle sprekers en overige aanwezigen en iedereen wordt uitgenodigd nog wat te drinken met elkaar.

AP 16 maart 2019

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Conferentie ‘Kernendemocratie’ (ZHVKK, PZH en VNG)