Beloningsbeleid

Het bestuur van de ZHVKK is een vrijwillig bestuur. Als zodanig ontvangen we geen bijdrage voor uitgevoerde bestuurswerkzaamheden. Als het bestuur reiskosten maakt, dan kunnen deze bij de penningmeester worden gedeclareerd voor 19 cent per kilometer.

Andere kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de bestuursfunctie, die direct in het voordeel van de vereniging en haar leden zijn, kunnen na bestuurs-overleg worden gedeclareerd.