Angelique Pottuit

  • Naam – A. Pottuit
  • Woonplaats – Lekkerkerk
  • Telefoon – 06-28875927
  • E-mail – info@zhvkk.nl
  • Functie – Secretaris

Sinds 2016 ben ik onderdeel van het bestuur van de ZHVKK. Al jaren zet ik me in om betrokken inwoners van bijvoorbeeld de Krimpenerwaard te ondersteunen. Door in het bestuur van ZHVKK zitting te nemen ben ik nu in staat om zoveel mogelijk partijen in de provincie met elkaar te verbinden om de leefbaarheid in kleine kernen te vergroten en behouden.