Erik Jonker

ErikJonker

  • Naam – E. Jonker
  • Woonplaats – Bleskensgraaf
  • Telefoon – 06-20531504
  • E-mail – info@zhvkk.nl
  • Functie – Penningmeester

Sinds het voorjaar van 2013 mag ik deel uit maken van het bestuur van de ZHVKK. Een enthousiaste club mensen, die op vrijwillige basis, zich inzetten voor de leerbaarheid in de plattelandskernen van onze provincie Zuid-Holland.  In deze kernen, parels op het platteland,  wonen  actieve inwoners die nog hun schouders zetten onder het verenigingsleven; daar wonen burgers en buitenlui die zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid; daar wonen enthousiaste bewoners die actief meehelpen om hun buurt, kern of dorpje leefbaar te houden.
Het ondersteunen van deze actieve mensen is een belangrijke, ik denk zelfs de belangrijkste, taak van onze vereniging.
Toen de huidige burgermeester Dirk van der Borg vroeg of ik zijn plekje in het bestuur wilde overnemen, hoefde ik niet lang na te denken. Dit past bij mij. Het kleinschalige in stand houden. Active burgers te ondersteunen! Ja hier wil ik mij graag voor inzetten. En vanaf 1 januari 2014 ook als penningmeester.
Vanuit mijn wethoudersfunctie heb ik in Graafstroom, inmiddels Molenwaard, in alle kernen meegeholpen om klankbordgroepen in te stellen en deze vanuit de gemeente, ook financieel, te supporten. En nu mag ik dat ook in het groter geheel Zuid-Holland doen. Juist in een tijd waarin de financiële middelen afnemen, waarin participatie een groot goed is en waarin de ZHVKK mag helpen waar nodig. Wat een uitdaging!