Greet de Kooning-Hommes

Greet de Kooning

Greet de Kooning-Hommes (1944) is haar bestuurlijke carrière begonnen als voorzitter/opstarter van allerhande sociaal maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen, vrouwenpraatgroep waar veel vraagstukken die in die tijd speelden aan de orde kwamen, het werkte als een soort katalysator. In 1974 werd zij voorzitter van de Partij van de Arbeid West Zeeuws Vlaanderen in. In 1975 werd zij Gewestelijk Bestuurslid van de P.v.d.A. In 1978 werd zij namens de P.v.d.A. gekozen tot Statenlid van Provinciale Staten in Zeeland, in 1982 werd zij vice fractievoorzitter. In 1987 werd ze gekozen als lijsttrekker en vervolgens als Gedeputeerde van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. In 1993 werd zij benoemd als burgemeester van de Friese Gemeente Nijefurd, inmiddels onderdeel van de grote gemeente Zuid Westhoek. Zij heeft daar gewerkt met dorpsraden en daar de waarde leren kennen van dorpsraden voor de dorpsgemeenschap en het openbaar bestuur. In 1998 is zij op verzoek van de Commissaris van de Koningin van Friesland een jaar lang interim burgemeester geweest van de gemeente Schiermonnikoog. Van 1 januari 1999 tot haar pensionering per 1 maart 2009 is zij burgemeester geweest in de Gemeente Middelharnis.
Zij heeft talloze bestuurlijke functies vervuld en vervult een aantal nog steeds, op het gebied van sociaal- cultureel- en maatschappelijke aangelegenheden. Zowel op landelijk, provinciaal, als gemeentelijk niveau.