Nationaal Actieplan Open Overheid

Via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is ons gevraagd om de aandacht te richten op een actieplan ‘Open Overheid’.

Met het actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen verder werken aan het verbeteren van een Open Overheid en daarmee aan een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Informatie over dit actieplan is te vinden op deze pagina.

Inmiddels is men ook van start gegaan met het consulteren van burgers. Dit gebeurt deels via een burgerpanel, maar ook via een online ideeënbus.  In deze ideeënbus vraagt men burgers naar hun ideeën en beleving rondom Open Overheid. Deze ideeën worden vervolgens meegenomen in de vorming van actiepunten in het nieuwe actieplan. De ideeënbus is via de volgende link te vinden: http://www.open-overheid.nl/ideeenbus-actieplan-inwoners/.

We vragen iedereen hier eens naar te kijken en waar mogelijk actief te participeren.

Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.