Juryrapport Dorpskrachtprijs 2016

600 jaar Dirksland: 3e plaats

Voorgelegd door de Dorpsraad is een overzicht van programma-onderdelen van een viering die inmiddels achter de rug is. Daarvan onderdeel zijn activiteiten die in een normaal jaar ook plaats vinden. Uit de presentatie bleek dat het programma tot stand gekomen is na overleg met diverse groeperingen en instanties. Op het oog vrij traditioneel. Een projectaanpak is niet gevolgd.

De eenmaligheid springt naar voren. Het is geen investering in de toekomst van het dorp.

Daarmee wordt niets onaardigs gezegd over de festiviteiten, die zonder twijfel heel gezellig zijn geweest bijvoorbeeld bij het optreden van Way Beyond, de eigen pop-rock coverband uit Dirksland, of de orgelestafette, de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente, de Amicitia Kids en het Flakkees piratenkoor.

Te waarderen is het feit dat Dirksland zich heeft verzoend met de status van kleine kern. Anderhalf jaar terug was dit nog een zelfstandige gemeente. Nu is het de kleinste kleine kern met een eigen ziekenhuis.

Verenigingsgebouw Tintestein: 2e plaats

De Stichting Ons Tintestein is –in goede samenwerking met de gemeente Westvoorne- bezig om:

In 2017 een verenigingsgebouw te realiseren; waar alle verenigingen uit Tinte terecht kunnen en waar ook een winkeltje komt. Doel is het vergroten van de leefbaarheid in Tinte. Voor de jury is het nu niet te beoordelen of dat gaat lukken, omdat eerst het gebouw verbouwd wordt en daarna pas de invulling plaats zal vinden. Om het samenwerkingsgevoel te steunen is er een Nieuwsbrief (nr. 1 in juli 2016) en een projectbord. Er wordt ook gevraagd om een logo te ontwerpen.

bord-tinteDuidelijk is dat de burgers wel zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Wat gemist wordt, is een korte schets van het specifieke probleem van Tinte. Een nuttig project, dat waardering en financiële steun verdient. Er spreekt dorpskracht uit.

 

 

Dorpskamer Giessenburg: 1e plaats

Dit project straalt in zijn beschrijving degelijkheid en breedheid uit. Men is duidelijk een fase verder dan in Tinte. Het begint met een probleemstelling. De gemeente Giessenburg besluit om een plaatselijke voorziening te sluiten, maar blijkt wel bereid om heel actief mee te werken aan een nieuwe voorziening, die meer stoelt op zelfwerkzaamheid van de inwoners, maar toch ook de bibliotheekfunctie overeind houdt. Een twintigtal bedrijven heeft in natura of in geld meegeholpen aan de totstandkoming van de dorpskamer; het wordt blijkbaar breed gedragen.

Er wordt een breed scala aan activiteiten opgezet, laagdrempelig, gratis toegankelijk en voor alle leeftijdscategorieën. Doel van al deze activiteiten is het bevorderen van de leefbaarheid in de kern. Vrijwilligers zijn natuurlijk de basis en dat mes snijdt aan twee kanten. De activiteiten zijn niet alleen traditioneel (kerstavond, haak- en breicafé) maar ook wordt ingespeeld op aspecten van de samenleving die niet oude-jongens-krentenbrood zijn, zoals de ontmoeting met vluchtelingen en het auticafé.

Als dit structureel lukt is sprake van extra dorpselan. Dan is Giessenburg er alleen maar op vooruit gegaan.

img_9542kopie

Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.