Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Op woensdag 21 juni 2017 is in Ooltgensplaat de Dorpskrachtprijs Zuid-Holland 2017 toegekend en uitgereikt. Dat gebeurde in aansluiting op de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK)die werd gehouden in het multifunctioneel centrum.

Er waren dit jaar drie inzendingen die mondeling en met een PowerPointpresentatie

werden toegelicht. Achtereenvolgens waren dat:

  1. De herstart van dorpsvereniging “De Coorndijk” in Goudswaard;

Boeiend werd enerzijds in beeld gebracht hoe een vereniging een crisis kan overwinnen, veroorzaakt door het handelen van één bestuurslid en het ontbreken van middelen om dat bij te sturen. Vervolgens kwam aan de orde welk een invloedrijke positie een groep actieve en goed samenwerkende leden in de lokale en regionale samenleving kan opbouwen. Daarbij werd speciaal ingezoomd op het project tot (her-)inrichting van de Leenheerenpolder in Goudswaard, waarbij de dorpsvereniging een groot deel van de bevolking weet te betrekken. Tijdens de presentatie werd ook  verteld over andere projecten waar de vereniging bij betrokken is geweest, zoals bij de invulling van groen en ruimte bij een woningbouwproject, de uniformering van de openbare verlichting en de gebiedsagenda van de Hoekse Waard.

  1. De realisatie van dorpshuis De Zwanenburcht in Zwammerdam.

De jarenlang leegstaande basisschool is door inwoners van Zwammerdam –in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn – omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. De bestaande verenigingen in het dorp hadden allemaal te maken met onvoldoende accommodaties. Voor het beheer is een stichting opgericht, die niet alleen maakt dat de verenigingen beter kunnen functioneren, maar die ook nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tijdens de presentatie worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebruikers van de accommodatie en welke activiteiten worden ontplooid.

  1. De realisatie van het speelpark Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland.

Vrij centraal in het dorp Nieuw-Lekkerland lag een speelpark dat ‘vergeten’ werd en daardoor eerder een plek werd om te mijden dan om te gebruiken. De Stichting Bevordering Leefbaarheid heeft bewoners, gemeente, de aanwezige Brede School en andere instanties bij elkaar gebracht om gezamenlijk een park te ontwikkelen, in te richten en te beheren, waar alle bevolkingsgroepen, van kinderen tot bejaarden graag naar toe gaan en zich thuis voelen.

De jury heeft vastgesteld dat het om drie zeer waardevolle projecten gaat, die op grond van de gebruikte waarderingsmethodiek uitkomen op een cijfer, waarvoor je je vroeger niet hoefde te schamen als het op je rapport stond. De projecten waren in die zin moeilijk vergelijkbaar omdat ze andersoortig waren. Gaat het in het ene geval om het functioneren van een vereniging binnen het totaal van de lokale samenleving, gaat het in het andere geval om het opzetten en functioneren van één herkenbaar object binnen die samenleving. Samen onderscheiden die projecten zich door hun structurele oogmerk weer van het derde voorstel, dat zich heel specifiek richt op het creëren van een specifieke voorziening, dat aan de andere kant natuurlijk ook een blijvend karakter wil krijgen.

Lastig dus, om te vergelijken, terwijl dat toch moest gebeuren om tot een eindresultaat te komen.

De projecten ontlopen elkaar niet als het gaat om het erbij betrekken van andere partijen.  De verschillen waren minimaal als het gaat om de vraag of ze bijdragen aan de leefbaarheid dan wel of ze bindend werken voor de dorpsbewoners onderling. In Nieuw-Lekkerland sprong de projectmatige aanpak en de haalbaarheid er positief uit. Daarentegen werd de leefbaarheidswinst en de onderlinge binding van Goudswaard weer net iets hoger gewaardeerd. Dat laatste gold ook voor Zwammerdam, maar daar werden de factoren innovatie en inspiratie weer iets lager ingeschat.

Na weging van alle waardering kwam er – met zeer minimale onderlinge verschillen – uiteindelijk een rangorde te voorschijn.

1e prijs . Goudswaard:                                  € 600

2e prijs. Nieuw-Lekkerland:                        € 300

3e prijs: Zwammerdam                                 € 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen werden staande de vergadering uitgereikt door de jury. Alle deelnemers toonden zich daarmee content.

 

De volgende morgen was op de website http://www.coorndijk.nl/news/ te lezen:

Informatie over de jury en over de beoordeling

De jury bestond net als in 2016 uit Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen. Zij zijn allebei lid van de zgn. klankbordgroep / vraagbaak van de ZHVKK en hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur. Marianne als raadsgriffier in Lisse en Krimpen aan den IJssel; Gert Jan als secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Zij wonen – maar dat is toeval – allebei in de stad Gouda.

Het derde jurylid, Greet de Kooning-Hommes uit Goedereede, moest op het laatste moment om gezondheidsredenen afzeggen.

De jury vond het jammer dat zij –anders dan vorig jaar –  niet tevoren beschikte over een beschrijving van alle ingediende projecten. Dat maakte dat de beoordeling bepaald moest worden in een (vanwege het late uur) zo kort mogelijk beraad in aansluiting op de presentaties. Daarbij is vanzelfsprekend toepassing gegeven aan de door de ZHVKK geformuleerde criteria en de bijbehorende wegingsfactoren. Dat is gelukt, maar de jury had graag meer bagage gehad, die op bepaalde aspecten door het stellen van aanvullende vragen meer helderheid had kunnen geven.

Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.