Versterking democratie in dorpen, wijken en buurten in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is voor de versterking van democratie in dorpen, wijken en buurten. De mogelijkheden daarvoor staan in een handreiking die gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens het Open Huis Winterfestival heeft aangeboden aan de voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, Ries Jansen. De handreiking wordt ter inspiratie eveneens gedeeld met de Zuid-Hollandse gemeenten.

 “Als provincie zien we dat veel gemeenten al nadrukkelijk nadenken over het verkleinen van de afstand tussen gemeente en gemeenschap en zij zetten daarin belangrijke stappen. Vanuit provinciaal perspectief leveren wij hier graag een bijdrage aan door middel van deze handreiking. Sterke gemeenschappen vormen namelijk een sterke gemeente en daarmee ook een sterke provincie”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Kernenbeleid en participatie

De handreiking is overhandigd aan de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, omdat zij als kenniscentrum op het terrein van kernenbeleid en participatie een belangrijke rol spelen in de agendering. “Wij zijn enorm blij met de door de provincie opgestelde handreiking. Het schept een mooi beeld van de mogelijkheden die gemeenten hebben en zet het thema kernenbeleid en participatie op de agenda”, aldus Ries Jansen. De timing van deze handreiking is niet toevallig: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormen voor de gemeente(politiek) het moment om na te denken over de staat van de lokale democratie.

Handreiking

De handreiking kernendemocratie besteedt aandacht aan democratische ontwikkelingen, de mogelijkheid om bestuurscommissies in te stellen, praktijkvoorbeelden en algemene suggesties voor het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid. Bij de ontwikkeling van de handreiking is nauw contact geweest met gemeenten en ervaringsdeskundigen. Deze contacten vormen de basis voor de handreiking. De provincie zal de handreiking actief agenderen en hieraan aandacht geven tijdens bijeenkomsten en evenementen. Hieronder is de handreiking te vinden:

Handreiking kernendemocratie online versie

Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.