Algemene Ledenvergadering 2016

Wanneer:   28 september 2016

Waar: Gemeenschapscentrum Trefpunt in Oud Alblas

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering 2016

Ledenvergadering 2016

Komt u ook op 28 september 2016 naar het gemeenschapscentrum Trefpunt in Oud Alblas om onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Naast een boeiende vergadering wordt u traditiegetrouw een buffet aangeboden. Hoogtepunt blijft het uitreiken van de prijzen voor de meest geslaagde of inspirerende projecten in de leefgemeenschappen van de kleine kernen in onze gemeenten. Daarnaast is er een presentatie van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij over de door hen gesteunde dorpsinitiatieven.

Deze avond worden traditiegetrouw geldprijzen (€ 600,- € 300,- en € 150,- ) toegekend aan drie projecten die door de commissie  geselecteerd zijn. Dit zijn:

 • Ons Tintestein (Leefbaarheid Tinte)
 • Dorpskamer Giessenburg (Dorpsraad Giessenburg)
 • 600 jaar Dirksland, Voor en door Dirkslanders (Dorpsraad Dirksland)

De aangemelde projecten worden beoordeeld op een aantal punten:

 • Opzet waardevol voor andere leden of belangenorganisaties
 • Innovatief
 • Voegt direct toe aan de leefbaarheid
 • Werkt inspirerend voor bewoners
 • Is in samenwerking met andere betrokkenen uitgevoerd
 • Er is een projectaanpak gevolgd
 • Mate van betrokkenheid van de dorpsbewoners
 • Bereikte resultaten
 • Werkt als bindend voor de dorpsbewoners onderling

Tot woensdag 28 september!

 

 

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016

Conferentie Dorpskracht

Uitnodiging: Conferentie ‘Dorpskracht’

Datum:           vrijdag 11 maart 2016
Tijdstip:         10.00 – 13.00 uur
Locatie:          VNG gebouw Den Haag, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHvKK) organiseert op vrijdag 11 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur een conferentie over de omgang van provincie en gemeentebesturen met burgerinitiatieven.

Deze conferentie heeft als doel bestuurders van de provincie en gemeenten nader bekend te maken met de waarde en het belang van initiatieven uit de samenleving en de resultaten daarvan. De voorzitter van de ZHvKK Ries Jansen, oud burgemeester van Krimpen a/d IJssel, leidt de bijeenkomst.

Sprekers tijdens deze conferentie zijn Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de VNG, en Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland. Tijdens de conferentie presenteren enkele dorpsorganisaties projecten, waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben genomen en die hebben bijgedragen aan een betere leefbaarheid van hun leefgemeenschap.

Aansluitend vindt een forum discussie plaats met de zaal. In het forum nemen plaats:
– Bert Broekhuis en Greet de Kooning-Hommes: Leden kennisbank van de ZHvKK;
– Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, de organisator van het Plattelands Parlement;
Discussieleider is Jan Broekhuis, oud burgemeester van Spijkenisse en vice voorzitter van de ZHvKK.

De deelnemers aan deze conferentie kunnen tijdens het forum kennis nemen van enkele geslaagde voorbeelden van burgerinitiatieven uit onder andere de gemeente Streefkerk.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur         Opening door Ries Jansen
10.15 uur          Lezing en interactie met de aanwezigen Jantine Kriens en Jaap Smit
11.00 uur          Pauze
11.30 uur          Forum Discussie en presentatie projecten Zuid Holland o.l.v. Jan Broekhuis
12.30 uur         Afsluiting en Lunch ( aangeboden door de VNG )

De ZHvKK stelt zich als doel om burgerinitiatieven te ondersteunen in het openbaar bestuur en de netwerkfunctie te vervullen voor de leden van dorpsorganisaties. De LVKK is aangesloten bij de European Rural Community Alliance (ERCA), de Europese koepel van dorpsorganisaties.

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden door hier te klikken. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich aanmelden via de mail bestuursbureau@vng.nl. Deelname is gratis.

Informatie of vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Ries Jansen of Angelique Pottuit via zhvkk@hotmail.com
Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Ries Jansen
Voorzitter Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Conferentie Dorpskracht

Uitnodiging Plattelands Parlement 2015

Beste lezers,

 Op zaterdag 14 november aanstaande vindt het zesde Plattelandsparlement plaats. Een dag voor ondernemende dorpen die hard werken aan de leefbaarheid van hun omgeving. Hoofdthema’s deze keer zijn ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Maatschappelijk Vastgoed’. Daarnaast zijn er meerdere actuele onderwerpen waarvoor er interessante gasten komen! Dorpsbelangenverenigingen, dorpshuizen en actieve dorpsbewoners zijn van harte welkom op deze dag. Het is ook uw kans om Tweede Kamer leden te ontmoeten en te laten weten wat u belangrijk vindt voor plattelandsontwikkeling.

 In de bijlage vindt u de uitnodiging met nadere informatie en ook op www.plattelandsparlement.nl leest u het laatste nieuws.

We nodigen u van harte uit en stellen het op prijs als u de uitnodiging wilt delen en verder verspreiden.

Aanmelden kan via de button op de uitnodiging of rechtstreeks via deze link.

Voor iedere provincie is er bij de LVKK een budget beschikbaar om (bus-)vervoer naar Zutphen te regelen.

Bij uw aanmelding vragen we of u daar belangstelling voor heeft. Mocht die belangstelling er in voldoende mate zijn – minimaal 20 personen- dan zullen wij i.o. met de LVKK in een later stadium daar afspraken met u over maken.

Zie hier de folder van de LVKK : Uitnodiging PP 2015

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Plattelands Parlement 2015

Tot 23 juni opgeven voor dorpsvernieuwingsprijs Nederland!

Dit jaar is de zesde editie van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. De jury zal er vooral op letten of het dorp, op initiatief van de bewoners, duurzame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een goede toekomst geeft. Of het dorp open staat voor nieuwe ontwikkelingen èn oplossingen. Blinkt uw dorp hierin uit? Doe dan mee aan de Dorpsvernieuwingsprijs! Wie wordt de opvolger van Koudum (2005), Elsendorp (2007), Wijk aan Zee (2009),Kootwijkerbroek (2011) en Zieuwent
(2013) ??

De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan de leefbaarheid werken. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten op te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt en wordt georganiseerd door de LVKK, deels gefinancierd door het Ministerie van BZK. Het winnende Nederlandse dorp dingt in 2016 mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Criteria algemeen
De criteria die gelden voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs zijn nagenoeg gelijk aan die van de eveneens tweejaarlijkse Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Deze prijs wordt georganiseerd door Europäische Arge, Landentwicklung und Dorferneuerung. Deze Weense organisatie wil zo goede voorbeelden van activiteiten en initiatieven op het gebied van dorpsvernieuwing en plattelandsontwikkeling onder de aandacht brengen en delen met actieve dorpen in heel Europa. Dit betekent dat wordt ingezoomd op vernieuwende initiatieven gericht op versterking van de sociale samenhang in het dorp.

Deelname
Elke Nederlandse kleine kern of buurtschap kan zich inschrijven voor de Dorpsvernieuwingsprijs.
Gehoopt wordt op een of meerdere nominaties uit elke provincie. De aanmelding loopt via de provinciale verenigingen voor kleine kernen naar de LVKK. Het betreft een open inschrijving en dat wil zeggen dat de genomineerde dorpen geen lid hoeven te zijn van de betreffende provinciale verenigingen van kleine kernen.
Dorpen kunnen zich tot en met 19 juni 2015 aanmelden met het bijgaande digitale aanmeldformulier. De jury nomineert uiteindelijk acht dorpen die door hen begin september worden bezocht . Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De dorpen die meedingen in de finale worden in de gelegenheid gesteld elkaars dorpen te bezoeken en hebben ook een stem bij de bepaling van de winnaar. De prijsuitreiking is op zaterdag 26 september te Zieuwent. (gemeente Oost Gelre)

Criteria

Algemeen Thema:
Open staan als gemeenschap.
Denk hierbij aan: Tolerantie (open staan voor nieuwe – andere- inwoners);
Realiteitszin (open staan voor ontwikkelingen; die tegemoet treden)
Creativiteit (nieuwe oplossingen vinden/ nastreven)
Veerkracht ( bij tegenslag doorgaan en nieuwe mogelijkheden zoeken)

De criteria in detail:

A. Oriëntatie en strategieën
• Duurzaamheid (houdbaarheid in de toekomst, lange termijn resultaten)
• Integrale benadering (vanuit verschillende aspecten bekeken/aangepakt)
• Getuigend van visie en innovatie (vooruitkijkend en vernieuwend)
• Eventueel: Deelname in netwerken die de regionale, dorps-, gemeente- en eventueel zelfs de
nationale grenzen overschrijden

B. Methoden
• Eigen initiatief en burgerparticipatie
• Actieve en permanente communicatie tussen alle betrokken partijen (politici, bestuurders,
burgers)
• Samenwerking in verbanden op buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau: Wat is de rol van
de verschillende partijen geweest? Hoe verliep de samenwerking?
• De deelname bevorderen van mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen, nationaliteiten en
minderheden in het economische, sociale en culturele leven

C. Algemeen
• Stadium van de dorpsvernieuwing. Deze moet concreet zijn, niet enkel planmakerij. Het dorp
moet iets kunnen laten zien en de plannen moeten voor een (belangrijk) deel zijn
uitgevoerd.
• De mate waarin het dorp als inspirerend voorbeeld kan dienen voor dorpsvernieuwing voor
andere dorpen in Nederland en daarbuiten.
• Duidelijke formulering van de doelstellingen.

In de los bijgevoegde lijst criteria treft u ook criteria aan waarmee extra punten behaald kunnen worden.

Jury
De jury voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2015 bestaat uit vijf personen die hun sporen hebben verdiend in de dorpsvernieuwing en dorpsontwikkeling. De samenstelling van de jury maken we bekend bij de bekendmaking van de 8 finalisten.
Daarnaast zullen de dorpen die tot de finale doordringen ook elkaar beoordelen en een stem hebben die mede de uitslag bepaalt.

Winnaar
De Dorpsvernieuwingsprijs is een prestigieuze prijs. De winnaar krijgt behalve een mooie oorkonde en een fysiek aandenken veel aandacht van de media en kan rekenen op extra bezoekers. Daarnaast wordt zij genomineerd voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. De winnaar ontvangt ook nog een cheque ter waarde van € 2000,- die besteed dient te worden aan de realisatie van een leefbaarheid bevorderende activiteit of voorziening in het dorp. Maar bovenal is het een erkenning van de inzet van de gemeenschap.
Winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2011 was het Gelderse Kootwijkerbroek dat in de ‘strijd’ om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 20012 net werd afgetroefd door Vals, Graubunden, Zwitserland. De winnaar in 2013 was Zieuwent, die in de strijd om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs helaas werd verslagen door Tihany, Hongarije.

Meldt u aan !
U doet dat door het aanmeldformulier in te vullen en digitaal op te sturen naar uw Provinciale Vereniging voor Kleine Kernen. Bijgevoegd treft u het aanmeldformulier incl. contactadressen en de lijst met criteria aan. Eventuele nadere informatie kunt u verkrijgen via Koos Mirck, projectleider LVKK via kmirck@lvkk.nl of 06-19005432.
Uw formulier dient uiterlijk vrijdag 19 juni om 17 uur bij de Provinciale Vereniging binnen zijn.

Komende Planning.
Jury samenstellen uit kandidaten. mei/ juni.
Sluiting inschrijving. 19 juni.
Jury bepaalt keuze finaledorpen 8 juli.
Dorpen geïnformeerd over keuze jury 8 en 9 juli.
Persbericht. 9 juli.
Samenstellen bezoekrooster jury 15 juli.
Bezoek jury finaledorpen tussen 31 augustus – 11 september.
Bezoek finaledorpen aan elkaar Zaterdag 12 september.
Stemming finaledorpen; drie stemmen per dorp Dinsdag 15 september.
Juryvergadering bepalen hun winnaar Dinsdag 15 september.
Feestelijke prijsuitreiking te Zieuwent Zaterdag 26 september.
Persbericht Zaterdag 26 september.

Communicatie.
Die is in eerste instantie landelijk gericht; na bekendmaking van de finaledorpen wordt de plaatselijke / regionale pers van de finaledorpen goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen als jurybezoek en stemming. Rond de prijsuitreiking worden alle regionale media van de finaledorpen bewerkt.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Tot 23 juni opgeven voor dorpsvernieuwingsprijs Nederland!

Nieuwe samenstelling bestuur ZHVKK

Tijdens de algemene ledenvergadering van onze vereniging op 29 april jl.2015 kreeg ons bestuur een nieuwe samenstelling.

Tot voorzitter werd benoemd Ries Jansen, bekend als voormalig burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en daarvoor als wethouder in Rotterdam.

De nieuwe secretaris in het bestuur is Angélique Pottuit. Zij heeft een achtergrond op marketing- en communicatiegebied  bij de Rabobank.

Het derde nieuwe gezicht in het bestuur is Jan Broekhuis, die als vicevoorzitter zal acteren. Ook hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij burgemeester van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Spijkenisse. Daarna werkte hij als waarnemer  in Maarssen, Leusden en Hillegom.

Al in een eerder stadium heeft Erik Jonker het penningmeesterschap op zich genomen. Zijn ervaring ligt zowel op bestuurlijk terrein (wethouder), en als docent in het beroepsonderwijs.

Afscheid is genomen van de secretaris, Dorien Kickert. Zij heeft jarenlang met heel veel inzet de activiteiten van onze vereniging weten te ondersteunen. Dat was duidelijk meer dan het deugdelijk voeren van het secretariaat. Met deze ijver, zo mag worden gesteld, heeft onze vereniging deze tijd van bezuinigingen overleefd.

Ook de jarenlange inzet van vorige penningmeester, Jan Tersteeg, verdient alle waardering. Ook zijn bijdrage bleef niet beperkt tot de financiën maar was ook gericht op het vinden van praktische oplossingen voor vaak acute problemen.

De voormalig voorzitter Geert Koster, in het dagelijks leven IT specialist, blijft als bestuurslid actief. Als voorzitter heeft hij een prima verbindende rol vervuld. Ook van zijn specialisme heeft de vereniging kunnen profiteren. Op de achtergrond blijft Bert Broekhuis als adviseur het bestuur van de vereniging ondersteunen.

Naast het nieuwe bestuur heeft de vereniging ook nog de beschikking over enkele personen, die deelnemen aan de Vraagbaak, te weten Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen, beiden ervaren bestuursadviseurs.

De nieuwe samenstelling van het bestuur betekent dat er gezocht wordt naar versterking met een bestuurslid uit een regio in het noorden van onze provincie om een evenwichtiger regionale vertegenwoordiging in het bestuur te bewerkstelligen.

Met hun verschillende achtergronden en ervaringen delen de bestuursleden en de adviseur hun grote belangstelling voor het platteland, zijn bewoners en leefgemeenschappen. Veranderingen, problemen en ontwikkelingskansen op ons platteland blijven de aandacht vragen. Zogeheten ontgroening en vergrijzing, leegstand van onroerend goed, het voorzieningenniveau, zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven zijn zo onderwerpen die op het programma staan.   Maar vooral de versterking van onze eigen organisatie staat nu centraal om juist die andere onderwerpen met resultaat te kunnen behandelen.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe samenstelling bestuur ZHVKK

Uitslag stimuleringsprijzen 2015

Op woensdag 29 mei 2015 heeft in Wijngaarden de 3e editie van de ZHVKK Dorpsstimuleringsprijzen uitgereikt. Er waren vijf boeiende presentaties waarbij de verschillende deelnemers ons meenamen naar de opzet en waar mogelijk het resultaat van de projecten.

Zo heeft de dorpsraad uit Noorden een presentatie gegeven over de wijze waarop ze bij de reconstructie van de Voorweg hun inzichten hebben gegeven. De Jury schreef in hun rapport hierover onder andere:

” Door tijdig de samenwerking te zoeken met de gemeente en andere betrokkenen van het renovatietraject van de Voorweg, hebben de bewoners invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van het traject. Door een constructieve aanpak hebben de bewoners bewezen een goede basis te leggen voor een productieve samenwerking. De Jury was onder de indruk van de inspraak en resultaten die bereikt zijn.”

De dorpsraad heeft deze keer geen stimuleringsprijs ontvangen. Wel hebben ze een jaar lidmaatschap van de vereniging verdiend.

Een prijswinnaar was het project uit Streefkerk. Er werd verteld over deze ‘parel’ uit Zuid-Holland waarbij meerdere prachtige en bijzondere plaatsen zijn genoemd. Het voornemen is om hier een aantal wandel- en fietsroutes uit te zetten. De jury beoordeelde het project met onder andere de volgende tekst:

” Hoewel de opzet van het project bij de stimuleringsprijzen niet nieuw is, heeft de jury ook hier weer met plezier gelezen wat de projectgroep van plan is. Het opzetten van fiets- en wandelroutes waarmee zowel inwoners als toeristen de kans krijgen om Streefkerk beter te leren kennen. Ook het voornemen om lokale ondernemers te betrekken klinken veelbelovend.  Graag zien we welke resultaten er komende periode geboekt worden.”

De 125 euro die bij deze stimuleringsprijs worden overhandigd, dragen hopelijk bij aan dit prachtige initiatief.

Ook vanuit Melissant was een delegatie aanwezig. Ze hebben een presentatie gegeven over het project ‘Social Sofa’ waarbij en samenwerking met het bedrijf ‘Social Sofa’ een mozaïekbank gemaakt waar de inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken. Het was weer een goed georganiseerd project waarover de jury onder andere het volgende te zeggen had:

“Melissant heeft alweer bewezen dat ze in staat zijn op een boeiende manier de inwoners van het dorp aan te zetten tot het uitvoeren van een interessant project. Het project voegt zeker toe aan het vergoten van de leefbaarheid zoals de ZHVKK die voor ogen heeft. Door mensen samen te laten werken wordt de sociale cohesie vergroot en het fleurige resultaat voegt toe aan het gastvrije imago van de omgeving.”

Melissant heeft hiermee de tweede prijs in de wacht gesleept. We hopen dat ze de 275 euro een goede bestemming zullen geven.

De eerste prijs is uitgereikt aan het project waarbij in Ooltgensplaat (maar vooral niet beperkt tot de grenzen van de kern) hulpvragen worden ingevuld vanuit een pilot ‘Extra handen’. Klusjes zoals het halen van medicijnen, boodschappen, het opknappen van een stukje tuin, de vuilnis buiten zetten, etc. worden uitgevoerd door personen die deze goed op kunnen pakken. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die buiten het reguliere arbeidsproces vallen en op deze manier zingeving en regelmaat vinden. De jury schreef onder andere het volgende in de beoordeling:

” Met veel plezier heeft de jury kennis genomen van de pilot die in Ooltgensplaat is gestart. De overheid legt steeds meer verantwoor-delijkheden bij haar burgers neer. De zorg voor elkaar is in deze tijd steeds minder vanzelfsprekend. Het streven van deze pilot, om de zorgvraag en aanbod op elkaar af te stemmen lijkt zeer actueel. Hoewel het nog een pilot betreft, en bijvoorbeeld op het vlak van inkomsten nog aandachtspunten bestaan, wil de ZHVKK dit initiatief zeker stimuleren.”

De vertegenwoordigers deden erg hun best hun plan zo goed mogelijk te verwoorden voor het talrijke gezelschap, dat aanwezig was bij de presentaties. De jury heeft ter stimulering de eerste prijs (600 euro) uitgereikt en kijkt hoopvol naar de uitkomsten van de pilot.

Als vreemde eend kwam de gemeente Korendijk met een presentatie. Hoewel de gemeente geen lid is -en ze dus niet kunnen meedingen naar de stimuleringsprijs- waardeert de ZHVKK het zeer dat ze langs zijn geweest. Met zeer veel enthousiasme en inspiratie is verteld hoe in die gemeente door samenwerking van meerdere partijen het gebouw van de openbare school is uitgebreid om meer mogelijkheden te bieden. Er is een bibliotheek in gevestigd en ook de peuterspeelzaal heeft er zijn ruimte gevonden. Het is de bedoeling dat deze verbouwing ook zal leiden tot verder gebruik voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of trainingen.

De ZHVKK kon geen prijs uitreiken maar heeft naast lovende woorden over het project, ook aangegeven dat ze graag ondersteuning biedt als de gemeente deze in de toekomst nodig zou hebben.

Tijdens de avond zelf bleek dit project ook te inspireren en uit te nodigen tot verder delen bij andere gemeenten.

Na het uitreiken van de prijzen zijn veel bezoekers nog even blijven hangen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De ZHVKK kijkt weer terug op een geslaagde uitreiking van de stimuleringsprijzen. Volgend jaar weer!

Projectbeoordelingsblad – Noorden

Projectbeoordelingsblad – Streefkerk

Projectbeoordelingsblad – Melissant

Projectbeoordelingsblad – Ooltgensplaat

 

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag stimuleringsprijzen 2015

Verslag voorjaarsbijeenkomst Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen dd. 29 april 2015 in Wijngaarden  

Aanwezig:

40 gasten (zie presentielijst)

Evenals de bestuursleden van de ZHVKK:

Jansen, voorzitter, P.D. Jonker, penningmeester, G.M. Koster, algemeen bestuurslid, mevrouw D. Kickert-Schotting, waarnemend secretaris en E.H.W. Broekhuis, adviseur.

 

Namens de gemeente Molenwaard, waar Wijngaarden onder valt, verwelkomt burgemeester Dirk van den Borg alle aanwezigen bij deze voorjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden in het verenigingsgebouw ’t Wingerdshof van Wijngaarden, dat vorig jaar door vrijwilligers van het bewonersoverleg van Wijnaarden helemaal is opgeknapt. Het bewonersoverleg won daarmee de ‘beste projectprijs 2014’ van de ZHVKK en is daarmee gastheer geworden voor deze bijeenkomst. Het thema ‘Dorp in beweging’ sluit aldus de burgemeester dan ook prima aan bij Wijngaarden. In zijn welkomstwoord gaat burgemeester Van den Borg in over de effecten van de fusie tot één gemeente Molenwaard. Hij wijst daarbij op het belang van de verschillende identiteiten van de dorpen, die daardoor ook verschillende agenda’s hebben waar het gaat om bevordering van de leefbaarheid.

Vervolgens neemt Ries Jansen het woord. Hij is diezelfde middag tijdens de algemene ledenvergadering tot nieuwe voorzitter van de ZHVKK benoemd. Kortheidshalve wordt verwezen naar zijn presentatie in de bijlage.

Sinds kort heeft de ZHVKK een vraagbaak in het leven geroepen. De aanwezige leden van deze vraagbaak, mevrouw Marianne Verhoev en de heren Gert Jan Jansen en Jan Broekhuis stellen zich aan de aanwezigen voor. Zij beschikken allen over een uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur en stellen deze graag ter beschikking van de ZHVKK. Mevrouw Greet de Kooning-Hommes maakt eveneens deel uit van deze Vraagbaak maar is wegens vakantie niet aanwezig. Nadere informatie over de Vraagbaak is te lezen op de website van de ZHVKK.

Na een korte pauze worden vijf presentaties gehouden. Vier ervan dingen mee naar de prijs voor ‘beste dorpsproject’. De vijfde presentatie wordt gehouden door de gemeente Korendijk. Aangezien gemeenten geen lid zijn van de ZHVKK is deze presentatie buiten mededinging.

De dorpsraad van Ooltgensplaat presenteert een pilotproject, getiteld Extra Handen. Het project speelt in op de toekomstige ontwikkelingen rond de participatiewet. Via een meldpunt kunnen mensen met een hulpvraag zich melden. Gekeken wordt hoe deze hulp kan worden geboden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streven is om hen een goede daginvulling te bieden zodat zij zich nuttig kunnen maken voor de gemeenschap en voor individuele burgers. De gemeenschap kan gebruik maken van hun kwaliteiten. Het dorp wordt leefbaarder en er ontstaat sociale binding en controle. Het meldpunt draait op vrijwilligers en een betaalde coördinator.

Het bewonersoverleg Streefkerk presenteert hun nieuwe wandel- en fietsroute rond het dorp. Via een ongeveer 10 kilometer lange route worden diverse interessante punten aangedaan, zoals een vijftal mooie molens. Er is een folder ontworpen, die te zijner tijd zal worden verspreid onder (horeca)ondernemers, zodat toeristen die Streefkerk bezoeken deze wandeling kunnen maken en ervoor of erna een hapje of drankje nuttigen in een van de horecagelegenheden.

De derde presentatie wordt verzorgd door dorpsorganisatie ’t Koet uit Noorden. Bij de renovatie van de Voorweg, die al in het dorpsplan als wens stond vermeld, is de dorpsorganisatie vanaf het begin betrokken. Wensen zijn besproken en op haalbaarheid getoetst. Een voorbeeld van goede samenwerking met provincie, gemeente en bewoners van zowel Noorden als het naburige Woerdense Verlaat. Het resultaat is een nieuwe, veilig ingerichte weg, waar alle betrokken partijen trots op zijn.

De vierde presentatie is van de Dorpsraad Melissant, die een Social Sofa van mozaïek hebben vervaardigd in het kader van ‘meer kleur en fleur in het dorp. Duidelijk komt de grote betrokkenheid van de bewoners, jong en oud bij dit project naar voren. Basisschoolleerlingen maakten een tekening voor het mozaïek dat op de bank werd aangebracht. Dertig bewoners hebben veel tijd besteed aan het uiteindelijke werk. Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee is tenslotte de plaats voor de sofa bepaald. De financiële opzet is uitstekend, er is onder meer geld geworven via een verjaarskalenderactie en via sponsoring.

Als laatste presenteerde wethouder Paul Boogaard namens de gemeente Korendijk de nieuwe multifunctionele accommodatie in Goudswaard. In de voormalige basisschool is nu plaats gemaakt voor onder meer de bibliotheek en de peuterspeelzaal, zodat het gebouw in meerdere functies voorziet. De gemeente, de onderwijskoepel Acis, bibliotheek, peuterspeelzaal en architect hebben nauw samengewerkt om een mooie multifunctionele accommodatie af te leveren die een belangrijke plaats binnen het dorp moet gaan innemen.

Na de presentaties reikte de jury de prijzen uit: de eerste prijs werd toegekend aan de dorpsraad van Ooltgensplaat, de tweede prijs aan de dorpsraad van Melissant en de derde prijs aan het bewonersoverleg Streefkerk. Dorpsraad ’t Koet ontving als troostprijs een jaar gratis lidmaatschap van de ZHVKK.

Voor de gemeente Korendijk had het bestuur van de ZHVKK een mooie geste: wanneer deze gemeente hulp of advies nodig heeft op het gebied van dorpsorganisaties of leefbaarheid biedt de ZHVKK aan om de gemeente hierbij te ondersteunen.

Alle presentaties van deze avond, evenals de jurybeoordelingen van de dorpsprojectprijs, zijn in te zien op de website van de ZHVKK.

De ZHVKK zal de volgende voorjaarsbijeenkomst in Ooltgensplaat houden.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Verslag voorjaarsbijeenkomst Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen dd. 29 april 2015 in Wijngaarden  

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 april 2015

Aanwezige leden:

Dorpsraad Dirksland, Dorpsraad Giessenburg, Dorpsraad Melissant, Dorpsraad De Koet, Dorpsraad Ooltgensplaat, Wijkoverleg Rijsoord, Bewonersoverleg Streefkerk, Adviesraad Stompwijk, Leefbaarheid Tinte,  Bewonersoverleg Wijngaarden

Aanwezig ZHVKK:

G. Koster, voorzitter, mevrouw D.A. Kickert-Schotting, secretaris,P.D. Jonker, penningmeester,  R. Jansen, aspirant bestuurslid, E.H.W. Broekhuis, adviseur, J. Broekhuis, aspirant bestuurslid

Verslag:

mevr. D. Kickert-Schotting

 1. Welkom en opening

Voorzitter Geert Koster heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Het doet hem plezier om dit jaar bij de winnaar van de ‘beste project’prijs, het bewonersoverleg Wijngaarden, te mogen vergaderen in een prachtige locatie. Hij hoopt dat deze traditie wordt voortgezet en dat de winnaar van de prijs van 2015 volgend jaar als gastheer wil optreden. Ook dit jaar hebben zich nieuwe leden aangemeld, dit is een prettige ontwikkeling. Aan de bestuurstafel zit ook de heer Jan Broekhuis,  die overweegt in de toekomst tot het bestuur toe te treden.

 1. Verslag algemene ledenvergadering van 14 mei 2014

Het verslag wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van het gestelde onder punt 4 merkt de penningmeester Erik Jonker dat hij in de veronderstelling verkeerde dat vorig jaar een nieuw lid van de kascommissie was benoemd, namelijk het bewonersoverleg Streefkerk. Vanaf nu wil hij steeds ieder jaar de kascommissie laten bestaan uit twee leden: een lid van het voorgaande jaar plus een nieuw lid.

 1. Presentatie en vaststelling bestuurlijk jaarverslag 2014

Het bestuurlijk jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het bestuur gedurende het jaar 2014. De secretaris geeft een toelichting op het verslag. Zij vestigt de aandacht op het feit dat er in 2014 twee bijeenkomsten zijn georganiseerd door de ZHVKK, de reguliere voorjaarsbijeenkomst plus een symposium. Deze laatste bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Ridderkerk, het SVAG en de ZHVKK. Prachtig resultaat van deze bijeenkomst is de som geld, die de ZHVKK mocht ontvangen van de opgeheven SVAG (Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten).

Op het verslag zijn verder geen opmerkingen of vragen van de leden en het jaarverslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Presentatie en vaststelling financieel jaarverslag 2014

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Dankzij de gift van de SVAG beschikt de ZHVKK weer over meer middelen. Jan Tersteeg (dorpsraad De Koet) informeert of er aan deze gift van de SVAG voorwaarden zijn verbonden? Dat is niet het geval. Tevens informeert de heer Tersteeg of er nu extra activiteiten worden ondernomen? De penningmeester antwoordt dat de ZHVKK nu de contributie laag kan houden (25 euro per jaar) en er geld beschikbaar blijft voor de jaarlijkse prijs voor het beste project. Het beleid is tevens om meer leden te werven waar inkomsten uit voortvloeien. Ook wordt gezocht naar projecten die met sponsoring kunnen worden uitgevoerd. De heer Bert Broekhuis merkt op dat de ZHVKK zich meer wil profileren en zichzelf opnieuw onder de aandacht wil brengen van de provincie.

De vergadering gaat akkoord met de contributie van 25 euro per lid.

De kascommissie, bestaande uit Maarten van der Staaij (wijkoverleg Rijsoord) en Arie van Werkhoven (bewonersoverleg Streefkerk), heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. De penningmeester krijgt decharge.

De jaarrekening 2014 en begroting 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.
De kascommissie over het jaar 2015 zal bestaan uit Bewonersoverleg Streefkerk PLUS?????.

 1. Aftreden en benoemen bestuursleden

De heer Ries Jansen heeft al enige tijd de bestuursvergaderingen van de ZHVKK als aspirant bestuurslid bijgewoond en wil graag lid van het bestuur worden. Hij wordt tijdens deze ledenvergadering door de leden benoemd als bestuurslid. Tevens gaat hij Geert Koster als voorzitter vervangen, die algemeen bestuurslid blijft. Wel zal Geert Koster deze ledenvergadering en de aansluitende voorjaarsbijeenkomst nog als voorzitter begeleiden.

Ries Jansen stelt zich aan de leden voor. Hij hoopt als voorzitter van de ZHVKK zijn contacten te kunnen inzetten om de ZHVKK meer bekendheid te geven.

Ook Jan Broekhuis, bij de vergadering aanwezig als aspirant bestuurslid, stelt zich voor.

Secretaris Dorien Kickert, die statutair niet meer herkiesbaar is, en algemeen bestuurslid Greet de Kooning treden af.

 Afscheid van secretaris Dorien Kickert

De voorzitter neemt namens het bestuur afscheid van Dorien Kickert. Zij heeft gedurende twee zittingsperiodes het secretariaat op zich genomen. De ZHVKK dankt haar voor haar enthousiasme en grote inzet. Zij ontvangt van de voorzitter bloemen en een blijk van dank.

Omdat er nog geen nieuwe secretaris is benoemd zegt zij toe ook van deze ledenvergadering en de voorjaarsvergadering nog een verslag te maken, waarna haar werkzaamheden zijn afgerond. Verder dankt zij de aanwezige leden en het bestuur voor de goede samenwerking. In de afgelopen acht jaar heeft zij de vereniging tot bloei zien komen, maar ook – door het stopzetten van de provinciale subsidie – tot stilstand zien komen. Gelukkig is het bestuur toen niet bij de pakken gaan neerzitten maar zijn activiteiten zoals de ledenvergadering gekoppeld aan een minicongres toch steeds doorgegaan. Zij kijkt terug op een fijne bestuursperiode.

Ook Jan Tersteeg dankt, als oud-bestuurslid, de secretaris voor haar vele werkzaamheden en voor de goede samenwerking, zij is voor het bestuur een grote steun geweest.

7.Rondvraag en sluiting ledenvergadering

Jan Tersteeg betreurt het feit dat er nu geen vrouwen meer deel uitmaken van het bestuur van de ZHVKK. Voorzitter Geert Koster is het daarmee eens, maar benadrukt dat deze zich dan wel moeten aanmelden. Naar zijn mening is het van groot belang dat het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de leden. Hij doet een oproep aan de leden om eens na te denken over een bestuursfunctie in de ZHVKK.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ledenvergadering.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 april 2015

Vooraankondiging Jaarlijkse algemene ledenvergadering en voorjaarscongres

Graag willen wij u als lid van de ZHVKK van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt ditmaal gehouden op woensdag 29 april 2015 van 18.30 uur tot 19.15 uur in het verenigingsgebouw ’t Wingerdshof, Dorpsstraat 31, 3366 BD Wijngaarden. Aangezien misschien niet iedereen gelegenheid heeft om vooraf iets te eten staat er vanaf 18.15 uur voor onze leden een klein buffet klaar zodat niemand met een lege maag hoeft te vergaderen.

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt vanaf 19.30 uur onze voorjaarsbijeenkomst plaats. De voorjaarsbijeenkomst is bedoeld voor onze leden, vrienden en relaties. Aan de hand van door onze leden en genodigden aangebrachte onderwerpen zullen wij over diverse onderwerpen discussiëren en onze expertise met elkaar delen. Evenals vorig jaar willen wij tijdens deze bijeenkomst opnieuw onze dorpsprojectenprijs uitreiken. De beste projecten die wij van onze leden hebben ontvangen worden dan gepresenteerd. Het allerbeste project wordt beloond met 600 euro. Daarnaast loven wij een tweede en derde prijs uit van respectievelijk 275 euro en 125 euro. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient het project ook voor onze andere leden en andere dorpsorganisaties van waarde te zijn. Wanneer wij uw inzending nomineren voor de beste drie is het wel belangrijk dat u uw project ook zelf komt presenteren en eventuele vragen wilt beantwoorden tijdens de voorjaarsbijeenkomst. U kunt uw project aanmelden via het secretariaat: dorien-kickert@planet.nl, of via ons algemene emailadres: info@zhvkk.nl. Voor informatie over de vorige dorpsprojecten kunt u kijken op onze website (www.zhvkk.nl). Hier is op de eerste pagina een link te vinden naar de uitslag van de jurering van vorig jaar.

We zouden het prijs stellen wanneer u aanwezig wilt zijn bij onze jaarlijkse ledenvergadering en hopen u allen te kunnen begroeten op 29 april a.s. Wilt u voor 1 april a.s. doorgeven (liefst per mail: info@zhvkk.nl) of wij op uw komst kunnen rekenen en of u van het buffet gebruik wilt maken?
Tevens willen wij u verzoeken om ons zo snel mogelijk te laten weten of uw dorpsorganisatie een project wil laten meedingen naar de titel van ‘beste dorpsprojecten prijs” en zo ja welk project dit is.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Vooraankondiging Jaarlijkse algemene ledenvergadering en voorjaarscongres